Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför informerar inte Mälarenergi alla?

Planerna på avfallsimport till Västerås är obekant för många västeråsare.

Annons

I VLT 15 juni försäkrar Mälarenergi att ”Vi gör noggranna analyser innan vi köper avfallsbränslet.” Detta är ett svar på en insändare som uttrycker farhågor om problem med importerat avfall och det finns nog många västeråsare som hyser samma farhågor. Hur många västeråsare känner till planerna på avfallsimport?

På sistone har jag råkat träffa och samtala med personer från mycket vitt skilda kategorier. Jag har passat på att fråga vad man tycker om planerna på en omfattande avfallsimport till Västerås för eldning i fjärrvärmeverket. I samtliga fall blev reaktionen av följande slag:

– Importera avfall? Det visste jag inte om. Det verkar ju inte klokt!

– Varifrån?

– Vad kan sådant avfall innehålla?

– Det kan ju bli miljöproblem!

– Förskräckligt!

Mitt underlag räcker naturligtvis inte för en vetenskapligt grundad enkät om hur västeråsarna ser på avfallsimport men svaren kan tas som en indikering på att kännedom om planerna på avfallsimport är mycket och alltför låg. Det har gått att läsa om dessa planer i VLT men frågan har inte behandlats under några stora rubriker som drar läsarens uppmärksamhet till sig. VLT har enligt den offi-ciella tidningsstatistiken en hushållstäckning av 47 procent och därför har mindre än hälften av västeråsarna kunnat få information om avfallsimporten via VLT. Därför borde alla Västeråshushåll informeras grundligt om en så stor fråga som avfallsimport eftersom eventuella problem med avfallsimport kommer att drabba alla. Informationen kan ske genom till exempel stora rubriker i VLT, utskick till alla hushåll eller dylikt.

Men problem med avfallsimport kan drabba inte bara Västeråshushållen utan alla som har Mälaren som vattentäkt. Mälarvattnet kan skadas av såväl utsläppt avfall som import via fartygsskroven av nya organismer som om de får fäste i Mälarens vatten inte kan avlägsnas. Därför bör alla hushåll kring Mälaren informeras och ges möjlighet att yttra sig över Mälarenergis planer på avfallsimport.

I denna information ska Mälarenergi noggrant redogöra för hur avfallsimporten ska genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till alla risker för miljön och dem som ska hantera avfallet, varifrån avfallet ska importeras samt inte minst hur länge denna energiråvara kan tänkas vara tillgänglig med hänsyn till EU-direktiv om att återanvändning av avfallet ska ökas. Detta innebär att avfallsmängden som kan brännas minskar. För det är väl inte tänkt att importavfallet ska tas från soptipparna i exportländerna?

Men vad ska fjärrvärmeverket då eldas med? Nätverket för användning av lokala energitillgångar, Nale, har i seminarier i stadsbiblioteket den 13 mars och 31 maj presenterat ett slutet solvärme-, fjärrvärme- och biogassystem där fjärrvärmeverket kan förses med bränsle helt från lokala energitillgångar. Systemet är miljömässigt ofarligt, kräver inga transporter på Mälaren, ger inga farliga restprodukter och ger väsentligt mindre netto-utsläpp av koldioxid än vid förbränning av importerat avfall. Information om detta energisystem ska naturligtvis presenteras i samband med information om den planerade avfallsimporten.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons