Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Världsnaturfonden: Östersjön - unikt hav hotas av övergödning

Annons

Östersjön är världens yngsta hav, världens största brackvatten med en biologisk mångfald utan dess like i världen. Men det är ett innanhav i obalans. Klimatförändringar, överfiske och kraftigt ökande oljetransporter hotar att för alltid förändra den unika floran och faunan.

Men det enskilt största hotet mot Östersjön är övergödningen, när havet tvingas ta emot mer näring än de naturliga ekologiska processerna kan hantera. Jämfört med för 100 år sedan är halterna av kväve fyra gånger så höga, av fosfor åtta gånger. Årets uteblivna algblomning har inte med förbättrad miljöstatus att göra. Vi har bara haft tur med vädret.

Världsnaturfonden WWF:s kampanj mot övergödningen av Östersjön har fått större genomslag än vi vågade hoppas. WWF:s försök tidigare i år att uppmärksamma sjöfartens utsläpp av orenat avloppsvatten eller bristen på avloppsrening i Baltikum och Ryssland har inte rönt samma intresse. Jordbruket, i Sverige och i regionen, står för cirka hälften av näringsläckaget och är i allra högsta grad en subventionsdriven marknad. Det är inte orimligt att ställa adekvata miljökrav på de 10,4 miljarder euro som varje år betalas ut i jordbrukssubventioner i Östersjö-regionen.

Det vore orättvist att skylla övergödningen på den enskilde bonden och det har vi heller inte gjort. Kampanjen pågår i de åtta EU-länderna runt Östersjön och inleddes med brev som uppmanade statsminister Fredrik Reinfeldt med kollegor att agera för att ändra EU:s jordbrukspolitik. Vi vill se en omfördelning av gårdsstödet till miljöåtgärder inom jordbruket.

Av den enskilde bonden kan man inte begära mer än att han eller hon lever upp till gällande lagstiftning. Det tror vi att svenska bönder gör. En del har visat både vilja och förmåga att ta ett större miljöansvar än vad lagen kräver. Många är med i LRF:s och jordbruksverkets projekt Greppa Näringen som WWF stöder och som vi gärna ser på export till övriga länder. Det är det bästa initiativet inom jordbrukssektorn och det skänker hopp. Även om övergödningen ytterst är resultatet av ett politisk systemfel finns det mycket för den enskilde bonden att göra:

? Återskapa utdikade våtmarker, återställa åar och bäckar till naturligt slingrande

näringsfällor

? Anpassa dikning så att näringsämnena bättre kan omsättas på åkermarken

? Anpassa jordbearbetning och gödsling för att minska näringsläckaget

Detta är nödvändiga insatser, men de räcker inte.

Som ett resultat av EU-inträdet expanderar jordbruket i Polen och Baltikum med hjälp av jordbruksstöd och strukturfonder med otillräckliga miljökrav. Investeringar görs i snabb takt, miljöhänsynen lyser med sin frånvaro. Där är jordbruket sämre utvecklat och mindre lönsamt. Många bönder är genuint fattiga. Men med rätt politiska styrmedel finns det goda möjligheter för ökad lönsamhet utan en massiv försämring av Östersjön. Miljövillkorade jordbrukssubventioner är ett av de mest effektiva verktygen i den politiska verktygslådan.

Det tar tid att återställa balansen i Östersjön. De viktigaste åtgärderna för att minska jordbrukets bidrag till övergödningen är att:

* EU:s jordbrukspolitik reformeras med tydlig omfördelning av produktionsstöd till miljöåtgärder. Produktionen anpassas till EU:s, Helcoms och Sveriges gemensamma miljömål.

* Våtmarker, sjöar och vattendrag som har dikats, torrlagts, rätats ut och kulverterats restaureras storskaligt. Läckande vatten hålls kvar på land så länge som möjligt så att näringen tas om hand av naturliga processer.

* Beskattning av konstgödning införs. Skatteintäkterna ska gå till ett mer miljöanpassat och förbättrat jordbruk.

Att en och annan lantbrukare irriterar sig på vår kampanj kan vi stå ut med. Men att en förtroendevald representant för LRF (Per Nyström i en insändare i VLT den 9 augusti) har mage att jämföra WWF, en internationell

organisation med verksamhet i närmare 100 länder, med främlingsfientliga organisationer är inte bara obegripligt, det är oförskämt. Vi noterar att Nyström inte framför ett enda konkret argument i sin kritik av WWF och överlåter till den enskilde läsaren att avgöra vem som är svepande och osaklig.

Åsa Andersson

Östersjökoordinator

Världsnaturfonden WWF

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons