Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårt gemensamma ansvar för miljön

Annons

I dag lämnar regeringen en vårbudget till riksdagen som visar att Sverige är ett land med stark ekonomi, hög tillväxt och kraft att driva stora reformer. Vi har också visat att det är möjligt att förena tillväxt med en progressiv miljöpolitik. Mellan 1990-2005 ökade vår BNP med 30 procent, samtidigt som till exempel utsläppen av växthusgaser minskade med 3 procent. Regeringens vårbudget innehåller flera viktiga förslag för att skynda på omställningen till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

En förutsättning för en ekonomiskt hållbar utveckling är att vi bekämpar arbetslösheten. Vi socialdemokrater kan aldrig

acceptera det slöseri av mänskliga och ekonomiska resurser som arbetslösheten innebär. Vi har tidigare visat att vi kan få ned arbetslösheten. Mellan 1998 och 2002 skapades nära en kvarts miljon nya jobb. Att vända den negativa trenden är möjligt. Det är nu vår främsta arbetsuppgift. Arbetslösheten ska minska till

4 procent och sysselsättningen ska öka till 80 procent.

Därför satsar vi över en miljard kronor i vårpropositionen på de långtidsarbetslösa. Dessa medel går till de offentliga och privata arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa i form av en skatterabatt. Satsningen ger utrymme för 20 000 nya platser i anställningsstöd redan i år. Inom ramen för denna satsning skapas 1 500 nya gröna jobb, det vill säga projektanställningar för miljöinriktat arbete.

Just nu står klimatfrågan och omställningen av energisystemet i fokus för regeringens arbete. De pågående klimatförändringarna till följd av utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen är det största globala miljöhotet som vår generation står inför. För att klara omställningen till det ekologiskt hållbara samhället måste vi satsa på förnybara energikällor och samtidigt fasa ut kärnkraften. Det kräver mer forskning. Därför ökar regeringen anslaget till energiforskning med 100 miljoner kronor 2006 och lika mycket 2007.

Det socialt hållbara Sverige måste vara ett tryggt samhälle för alla medborgare. Därför satsar vi socialdemokrater i vårbudgeten på:

l Att bekämpa brottsligheten. Rättsväsendet får mer resurser så att bland annat 4 000 fler poliser kan utbildas och anställas.

l Att stödja kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmet. 135 miljoner satsas på kvinnojourer, Rikskvinnocentrum och stödet till kvinnors organisering från och med nästa år.

För över hundra år sedan startade socialdemokraterna arbetet med att bekämpa orättvisorna i samhället. Då handlade det bland annat om rättvisa löner, en bra välfärd för alla och ett jämlikt samhälle. Dessa frågor är viktiga att kämpa för än i dag. Dagens utvecklade samhälle ställer oss dock inför fler och andra typer av svårigheter.

Vi lever i en global värld, där det som händer i andra delar av världen påverkar även oss. Det kan handla om ekonomi eller krig. Men det handlar också om ansvaret för vårt gemensamma jordklot, om vår miljö. Våra barn och barnbarn förtjänar att växa upp i en värld där de stora miljöproblemen inte existerar.

Alternativet till den socialdemokratiska politiken finns att skåda i moderaternas förslag till statsbudget för 2005. Retoriskt säger sig moderaterna numera vara ett mittenparti. Men deras praktiska politik innebär dock kraftiga nedskärningar för de mest utsatta i samhället. I moderaternas budgetförslag föreslås drastiskt sänkta ersättningsnivåer i a-kassa och sjukförsäkring ned till 65 procent. Ersättningen till förtidspensionärer och föräldralediga sänks samtidigt som de vill göra det dyrare att gå till doktorn och att köpa medicin.

Mot moderaternas politik står den socialdemokratiska politiken som bygger på trygghet och solidaritet - solidaritet med de mest utsatta i samhället och med kommande generationer. Väl-

färden i ett hållbart samhälle måste omfatta alla. För att ta oss dit tänker vi pressa ned arbetslösheten utan att rasera våra trygghetssystem eller miljön.

Lena Sommestad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons