Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vart tar miljonerna vägen?

Annons

Den socialdemokratiska kommunledningen i Surahammar har aviserat att den vill konkurrensutsätta eller överföra flera av de kommunala verksamheterna till Surahammars kommunalteknik AB och Projekta part AB.

Kommunalrådet Anders Tollin skriver i sin kommentar till 2006 års budgetförslag:

"Den yttersta måttstocken på om vi har lyckats är om vi kan ge Surahammars kommuns invånare en verksamhet som svarar mot vad de avstår till kommunen i form av skatter och avgifter. Jag kan med belåtenhet konstatera att våra verksamheter klarat sina åtaganden på ett mycket bra sätt under de senaste åren."

Det finns bara ett sätt att få ett rättvisande svar på den mått-stocken, nämligen att låta invånarna säga sin mening i en lokal folkomröstning. Kommunens socialdemokratiska ledning hävdar att man värnar och vill vitalisera och utveckla den lokala demokratin. Visa det i konkret handling och ge invånarna i en lokal folkomröstning möjlighet att bestämma i en för alla invånare så viktig fråga, som att bolagisera ännu mer kommunal verksamhet och därmed försämra både öppenheten och insynen ytterligare i de kommunala verksamheterna för majoriteten av invånarna.

Om de kommunala bolagen lyckats ge Surahammars kommuns invånare verksamheter som svarar mot vad de betalar i form av avgifter, kan verkligen diskuteras. Bolagen bildades i början på 1990-talet. Kommunalteknik fick ansvaret för drift av bland annat vatten och avlopp, renhållning, fjärrvärme, gator och vägar. Surahammarshus fick ansvaret för bland annat fastighetsförvaltning, tillsyn och skötsel av bostäder och kommunens fastigheter.

Hur effektivt och rationellt Kommunalteknik drivits sett från abonnentperspektivet visar följande exempel. År 1995 var sophämtningskostnaden för en villa 1 224 kronor per år, i dag är samma kostnad 4 017 kronor per år, en prisökning på drygt 225 procent. En villaägare som år 1995 betalade 2 899 kronor per år för vatten och avlopp, betalar i dag 5 285 kronor per år för samma förbrukning, en ökning av priset på mer än 82 procent.

Från och med den 1 januari 2006 skall priset på vatten och avlopp höjas igen med 5 procent. Varje prisökning de senaste åren motiverar bolagsledningen med höjda energiskatter samt ökade elkostnader! Av vem köper bolaget sin el? Förmodligen från sitt eget dotterbolag Surahammars Energi, priset kan då sättas efter behag och abonnenterna drabbas av helt orimliga prishöjningar år efter år.

Vart tar alla miljoner vägen? Abonnenterna i Surahammars kommun får först betala en av landets högsta avfallsavgifter dessutom ett mycket högt pris för vatten och avlopp till Surahammars Kommunalteknik AB. Hyresgästerna hos Surahammarshus AB betalar först hyra för sin bostad till bolaget, sen som grädde på moset får abonnenter, hyresgäster och övriga kommuninnevånare som skattebetalare betala avgifterna en gång till, genom enorma miljonbidrag och lån till de kommunala bolagen!

Kommunalteknik hade drift-ansvaret för gator och vägar fram till hösten 1999, med sämre kvalitet som följd, flera miljoner kronor bara försvann i ett stort svart hål. Surahammars kommun övertog driftansvaret igen från bolaget i september 1999, ett mycket klokt beslut. Tack vare det beslutet har kommunen tills i dag sparat flera miljoner kronor varje år. Nu vill den socialdemokratiska kommunledningen göra om samma misstag igen genom att överföra ännu mer kommunal verksamhet, inklusive gator och vägar till bolagen.

Bostadsbolaget Surahammarshus AB har förvaltats illa under de senaste åren och har därför en form av näringsförbud, bolaget får inte utföra nybyggnation av hyresbostäder. Hur löser kommunledningen det problemet? Jo, med att återuppväcka ett sedan många år vilande dotterbolag, Projekta part AB, som moderbolaget Surahammars kommunalteknik AB haft under sina vingars beskydd i många år. Eftersom Projekta part AB har varit ett vilande bolag har bolaget ingen personal.

Bolaget måste snabbt komma igång med sin nya verksamhet, nybyggnation av hyresbostäder. En ny vd har redan utsetts i Projekta part AB, samma vd som figurerar i både Surahammars kommunalteknik AB och Surahammarshus AB, vilken imponerande bred kompetens! Hur många år dröjer det innan konstgjord andning fordras även för Projekta part AB, vilket återigen betyder att skattebetalarna får pumpa in miljontals kronor i bidrag till ytterligare ett kommunalt bolag? Vilket bolag får då uppgiften att uppföra hyresbo-städer i kommunen, blir det Suravision eller kanske Surahammars energi?

Den politiska ledningen måste ta sitt ansvar och frälsa oss invånare i Surahammars kommun från detta spektakel. Framtida generationer får i många, många år betala av på miljonskulderna. Låt invånarna i Surahammars kommun bestämma om bolagen skall finnas kvar eller avvecklas, faktum är att de kommunala bolagens vanstyre drabbar majoriteten av invånarna i Surahammars kommun! Gör halt nu och genomför en lokal folkomröstning i samband med valet år 2006.

Östen Mård

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons