Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerås ekonomi är god

Annons

Budgeten för Västerås stad 2006 är fastställd. Debatten under kommunfullmäktige den 2 juni blev lång och var kanske inte alltid så lätt att följa. Som representanter för majoriteten är vi mycket nöjda med vad vi kunde presentera.

På det stora hela går det bra för Västerås, men det finns saker som måste bli bättre. Det finns områden där vi trots ett gediget arbete inte nått hela vägen fram, och det vill vi rätta till med budgeten för 2006.

Majoriteten gör en kraftig satsning på de funktionshindrades rätt till egen bostad. I år byggs 46 nya gruppbostäder, och majoriteten vill bygga ytterligare 30 lägenheter under 2006. Vår ambition "att bygga bort kön till gruppbostäder under mandatperioden" kommer med andra ord att förverkligas. Dessutom gör vi en satsning på annan viktig verksamhet inom LSS (lagen om särskilt stöd) som personlig assistans, daglig verksamhet, och träffpunkter.

Vi fortsätter också vår satsning på utbildningsområdet. Det är mycket glädjande att barnafödandet i Västerås är högt, samtidigt som det ställer krav på fler förskoleplatser. Dessutom vill majoriteten minska barngrupperna och därmed öka lärartätheten, och arbetet med det drar i gång på bred front redan i år. Programmet för upprustning och modernisering av våra skolor fortsätter.

Majoriteten gör också en insats för att förbättra äldreomsorgen i Västerås. De anhöriga som vårdar sina nära och kära gör ett fantastiskt arbete, och det var därför naturligt att göra en tydlig satsning på dem genom att öka anhörigstödet. Med start nästa år satsar kommunen på att vidareutbilda den personal som arbetar inom hemtjänsten. Det är mycket angeläget för socialdemokraterna och vänsterpartiet att höja statusen på yrket för att locka fler nya, samt att hålla kvar vid den personal vi har i dag.

Rätten till arbete, som för oss är den viktigaste välfärdsfrågan, måste återigen framhållas. Därför satsar vi sammanlagt nästan 7 miljoner kronor på att hjälpa människor in i arbete och egen försörjning. Satsningen riktar sig framför allt till ungdomar och människor med invandrarbakgrund.

Samtliga våra skattefinansierade verksamheter får dessutom kompensation för ökade kostnader för löner och priser. Denna kompensation är viktig eftersom den innebär att inga indragningar behöver göras i den övriga verksamheten för att kompensera löneökningar på nämndnivå.

Alla dessa insatser görs utan att förändra skattesatsen ett endaste öre. Den ligger still på 20,49 procent per intjänad hundralapp. Det är 28:e året i rad som kommunfullmäktige slår fast den nivån, bortsett från ett par smärre återställningar och skatteväxlingar. Det säger mycket om vår sunda ekonomiska hushållning.

Den goda ekonomin i Västerås beror givetvis även på en medveten prioritering från majoriteten i riksdagen. De ökade anslagen till kommunerna ger oss utrymme att skapa trygghet, solidaritet och välfärd i Västerås.

Ulla Persson

Mats Ericson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons