Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerås folkhögskola: Satsa på utbildning i kristider

Som alla känner till slog i stort sett en samlad global finanskris till med full kraft i höstas. Industriorterna i Västmanland har drabbats hårt.

Annons

Det kan gå uppemot 100 000 arbetslösa metallarbetare till sommaren. Ska vi se på hela arbetsmarknaden och i alla branscher blir siffrorna skrämmande.

Beräkningar säger att vi kan ha totalt 500 000 arbetslösa år 2010, många av dessa kommer att vara ungdomar. Kommunerna kommer att påverkas kraftigt. Bakom siffrorna döljer sig en tragik. Många människor går en osäker framtid till mötes med många olika problem.

Man kan se på krisen med andra ögon, se nya möjligheter. Regeringen har genomfört en rad åtgärder till i dag. Ett område som borde utvecklas mer är utbildning.

En framsynt politik handlar om att skapa nya kunskapsbaser, innovationstänkande och framtidstro. Utbildning är en viktig tillväxtfaktor i alla sammanhang, i synnerhet i kristider. Det behövs många olika insatser, där vi även lär oss av tidigare erfarenheter, bra som mindre bra, exempelvis från förra lågkonjunkturen på 1990 talet och kunskapslyftet 1997.

Framförallt behövs fler platser och nya yrkesutbildningar och fortbildningar av spetskaraktär för att klara omställningar inom arbetsmarknaden. Det behövs mer av grundläggande utbildning på gymnasienivå eller motsvarande som exempelvis många av de varslade metallarna saknar. Det behövs orienterande kurser som ger människor möjlighet att komma in i ett utbildningstänkande. Vi behöver även fler vuxenstuderande som tar sig vidare till högskolan och varför inte fortsätter med forskning!

Det är viktigt att hitta olika former av utbildningar som är individorienterade och passar olika människor, med ”Öppet klassrum” dygnets alla timmar. Det kan vara flexibelt lärande studier (distansstudier) som mer traditionellt inriktad undervisning. Genomgående i alla utbildningar bör entreprenörskap finnas med, då entreprenörskap i en vidare mening är viktig.

Inom folkhögskolevärlden har vi erfarenheter av att arbeta på många olika sätt men framförallt är vi bra på att arbeta på ett icke traditionellt sätt med vuxna. Vi anses även vara bra på bemötande. Utbildning löser inte alla problem, men kring följande områden, större som mindre, anser jag att en kraftsamling borde göras:

Alla länets kommuner, även över länsgränser och med parterna, borde sätta sig ner för att formulera en gemensam vuxenutbildnings- och kompetensstrategi som kopplas till de nuvarande problemen och de behov som kan ses framöver. Målet är relevant utbildade människor och kommande tillväxt. Riv ner gammalt tänkande och tänk i samverkanstermer och samordna de olika ekonomiska medlen.

Satsa på ett nytt och rejält nationellt kunskapslyft, som inkluderar gymnasial nivå och yrkesutbildning som bygger på situationen i dag. För innevarande år har en del medel tillkommit till kommunerna för vuxenutbildning, men inte tillräckligt. Siktet ska självfallet vara ställt mot framtiden och erfarenheter från tidigare satsningar ska vägas in. Det kostar pengar men är med rätt utformning en investering.

Förändra reglerna i a-kassan så att det är möjligt att kunna studera när man är arbetslös, åtminstone en kortare tid. Syftet är att underlätta för arbetslösa att pröva på studier (orienterande studier). Det är viktigt att underlätta i regelsystemen nu! Även arbetsgivare bör underlätta för dem som är varslade att kunna gå kortare utbildningar.

Ge folkhögskolorna inom ramen för ovanstående kunskapslyft en möjlighet att bedriva utbildning för kommande arbetslösa. Folkhögskolorna har goda erfarenheter av att ha arbetat med arbetslösa. Många människor behöver en annan skolform, folkhögskolorna skulle göra ett ypperligt jobb.

Jag riktar dessa frågor/förslag till kommuner, de politiska partierna och länets riksdagsledamöter.

Tomas Aronsson

utbildningschef

Västerås Bergslagens folkhögskola

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons