Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerås husvagnsklubb: Vi bidrar till mångfalden på Björnön

Ett förslag angående Björnöns framtid har lagts i byggnadsnämnden och kultur-, fritids- och idrottsnämnden.

Annons

Förslaget är att Björnön ska göras till en än mer attraktiv plats för alla oss västeråsare. Bland annat innebär förslaget att en cykelbro ska byggas från Gäddeholm till Björnön för att underlätta en cykelslinga runt Björnösundet. Vid Björnöbron planeras ”Porten till Björnön”, ett sätt att lättare hitta de fantastiska naturmöjligheterna Björnön har att ge. 

Stranden på Björnön ska fördubblas. Det ska byggas en ny strand längs med strandkanten, över husvagnscampingen och bort mot skogsbrynet. Vid den gamla stranden kommer det att byggas restaurang och bättre och fler parkeringsplatser. Det kommer byggas nya sanitetshus med toaletter. Man planerar också att bygga fler övernattningsstugor, med vatten och avlopp, samt små parkeringsplatser, på olika platser runt Björnön, så att mer av Björnön utnyttjas. Förslaget är nu ute på remiss. 

Vad blir det då för konsekvenser för Björn-ön och den verksamhet som i dag finns där? 

Husvagnscampingen, som är en klubbcamping, kommer att försvinna. Arrendet för campingen sägs upp den 31 juli 2009. Alla husvagnar ska vara borta den 30 april 2010.

Klubben har haft sin uppställningsplats och verksamhet på Björnön i 30 år. Jubileet firas sista helgen i juni. Klubben betalar ett arrende på 350 000 kronor om året till kommunen. Dessutom står klubben för belysning och skötsel (såsom gräsklippning, skottning slamtömning) inom klubbområdet. 

Nu ska klubben bort och i stället ska hela området göras om till en sandstrand. Arbetet ska sättas i gång (troligen) redan våren 2010. Räknar man verkligen med att en 700 meters sandstrand ska göra Björnön ännu mer levande än vad den är i dag? 

Det sägs att man behöver fler parkeringsplatser vid Björnöhalsen. Det finns redan ett stort utrymme nedanför den nedlagda hoppbacken som inte utnyttjas. Där kan fler parkeringsplatser byggas. Anledningen är att det inte gjorts är att det anses för långt att gå 150 meter från bilen till stranden … 

Det har talats om att avloppsvattnet från Husvagnsklubbens servicehus skulle förorena. Det finns en septitank som tar hand om gråvattnet (som det gällde). Tanken töms en gång i veckan. Inget vatten går ut i Mälaren. Enligt kommunen är avloppet en liten kostnad. Vad som än sker med Björnö camping måste ändå hela avloppssystemet för ön ses över, med tanke på de nya planerna på Björnön och de miljökrav som finns.  (Gäller alltså även Björnögården, Vinterviken, Ansgarskyrkan, Björnöborg och Södra Björnön.) 

Husvagnsklubben är en förening med cirka 150 medlemmar, varav 100 vagnar är uppställda på området. Kommunen säger sig vilja ha en levande Björnön, öppen för alla västeråsare. Är inte en klubbcamping en del av den mångfald man önskar? 

På Björnön finns redan i dag sportcentra, konferensanläggning, uthyresstugor, egnahemsstugor och föreningsanläggningar. Alla dessa ska få vara kvar – utom husvagnsklubben! Det känns mycket märkligt! Här eftersträvar man en mångfald som ska passa alla västeråsare och så plockar man bort en liten grupp, som i dag inte är ekonomiskt belastande för kommunen! 

Som vi ser det är det just mångfalden av aktiviteter och den orörda naturen som är det unika för Björnön. Här finns verkligen redan ett fantastisk rekreationsområde! Självklart ska man utveckla och göra ön ännu mer attraktiv, men att plocka bort en fungerande verksamhet verkar helt sanslöst. 

Låt 1 000 blommor blomma! Låt oss alla västeråsare dra våra strån till stacken för att fortsätta göra Björnön till en fantastisk naturtillgång för oss alla! Låt oss göra det utan att ta bort en fungerande verksamhet! Bygg gärna ut cykelbanan! Skapa ett attraktivt ”Naturum” där Mälarens fantastiska natur beskrivs och bevaras. Men för den skull, låt de människor som i dag verkar på Björnön ändå få vara kvar och fortsätta värna ön!

Håkan Ericsson

ordförande

Emmy Wetterblad

medlem

Västerås Husvagnsklubb

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons