Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerås personalstrategi utan bett

Annons

Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet den 1 december behandlades ett av stadsledningskontoret framtaget dokument om "Policys inom personalstrategiområdet". Dokumentet är en reviderad version av ett tidigare antaget. Vad som framförallt reviderats är området "Medarbetare", det vill säga arbetskamrater och chefer/ledare.

Dokumentet är ganska omfattande och detaljerat och ser vid en genomläsning okej ut, även om det finns en del övrigt att önska. Bland annat pratas det om att "medarbetaridén anger det klimat som skall känneteckna stadens olika arbetsplatser - hur man skall förhålla sig till varandra mm".

Arbetsplatserna i Västerås stad skall kännetecknas av "öppenhet - tillit - respekt - delaktighet". Ett gott ledarskap skall skapas genom dialog och samspel mellan ledare och medarbetare med mera. Så långt allt väl, men tyvärr finns det såväl medarbetare som ledare vilka aldrig kommer att kunna leva upp till policydokumentets intentioner. Det förekommer utfrysning av medarbetare eller rena trakasserier där skälen kan vara att någon uppfattas vara ambitiösare än gruppen i gemen. Offentliga uppdrag är ett annat skäl till missnöje, därför att den som fått förtroendet uppfattas som myglare alldenstund han/hon deltar i sammanträden och inte finns på arbetsplatsen.

Vad jag saknar i nämnda policydokument är någon form av sanktion mot de medarbetare eller ledare som svårligen kan leva upp till dokumentets intentioner. Av denna anledning ställde jag följande fråga till ansvarigt kommunalråd Staffan Jansson (s) i samband med behandlingen av ärendet i fullmäktige: Vad händer med de medarbetare eller ledare som inte förmår att leva upp till policydokumentets intentioner, av anledningar som ovan nämnts?

Något svar fick jag inte. Mina onda aningar säger att policydokumentet endast blir en nullitet, en handling utan värde som kan visas upp ifall någon skulle komma på idén att fråga efter densamma. Trakasserier mot enskilda medarbetare inom Västerås stad tycks kunna fortsätta utan åtgärder.

Olle Bröms

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons