Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerås ska vara en cykelvänlig stad

Annons

I ett inlägg den 17 mars redogör Rolf Mellquist för delar av projektet Cykla Västerås.

Att cykeln har många självklara fördelar framför andra transportmedel är vi överens om.

Men medan Mellquist inte anser att projektet lett till resultat så vill vi redovisa vad vi gjort och kommer att göra för att Västerås ska vara en cykelvänlig stad.

Cykla Västerås var ett så kallat LIP-projekt, Lokala investeringsprogrammet, vars syfte var att hitta samarbetsprojekt för att minska belastningen på miljön.

Kommunerna fick ansöka om bidrag till projekt hos Naturvårdsverket, som ansvarar för LIP.

Om projekten godkändes bidrog staten med en del av kostnaderna men kommunerna fick själva stå för en stor del av dem.

Syftet med kampanjen var att minska belastningen på miljön, dels genom olika infrastrukturåtgärder, dels genom informations- och folkbildningsinsatser. Allt för att främja en ekologisk hållbar utveckling och en god folkhälsa i Västerås.

Projektet inriktades på att få cyklister att cykla oftare samt att rekrytera nya grupper.

När projektet var som mest aktivt ökade andelen cyklister med 13 procent. Slutresultatet blev dock 1 procents ökning.

Vi hade naturligtvis velat att fler valde cykel som färdmedel. Å andra sidan vet vi inte hur resultatet hade sett ut om vi inte hade genomfört våra marknadsföringskampanjer - kanske hade antalet cyklister rentav minskat.

Några andra resultat av projektet var nya cykelvägar, hyr- och tjänstecykelpool, kampanjen Cykla till jobbet, en cykelkarta och flera cykelställ.

Räknar man allt som projektet resulterat i är helheten en framgång för cyklandet.

Nu är projektet slut, men det innebär inte att Västerås stad lägger ner arbetet med att främja cyklandet.

Resultatet är en fast grund att gå vidare med och flera delprojekt lever i ny form.

Cykelaspekterna kommer också i ökad grad att tas in i planeringen för Västerås fortsatta utbyggnad. En ny handlingsplan ska tas fram för cykelvägar i Västerås, som bland annat innebär bättre skyltning.

Vi är sedan en tid också med i ett internationellt cykelprojekt, Baltic Sea Cykling, där flera länder samarbetar för att utveckla cykelnäten i olika städer och hitta former för att öka antalet som färdas med cykel.

Bland annat kommer vi att testa olika former för att transportera gods med hjälp av cykelvagnar.

När det gäller snöröjning gäller följande: större genomfartsleder, bussgator samt gång- och cykelvägar som Västerås stad ansvarar för, plogas i normalfallet när snödjupet är --5 centimeter.

Bostadsgator plogas när snödjupet är cirka 5-8 centimeter.

Men i båda dessa fall spelar andra omständigheter in, som till exempel vilken sorts snö det är som fallit.

Vid ett stort pådrag plogas ungefär 75 mil gator och gång- och cykelvägar, vilket motsvarar sträckan Västerås-Hamburg.

Trots att upp mot 90 fordon snöröjer samtidigt kan det ta tid att få alla stadens gator och vägar snöfria. Av säkerhetsskäl är de mest trafikerade gatorna samt gång- och cykelbanor prioriterade.

Det är sant att vi tvingats stänga av markvärmen på en del cykelbanor. Anledningen är enkel - det medför stora kostnader och det finns andra åtgärder vi vill prioritera.

Vi kommer att fortsätta arbeta för att vara en av Sveriges främsta cykelstäder.

Det är ett långsiktigt, folkhälso- och miljöfrämjande arbete som gagnar både Västerås som attraktiv stad att välja att bo i och den enskilda västeråsaren.

Hans Näslund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons