Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerås skolor har medelbetyg

Annons

Går det att mäta kvalitet i skolan? Ja, det gör det naturligtvis. Är det lätt? Svaret på den frågan är inte helt självklar. Åtminstone inte om syftet är att ge en rättvisande och balanserad bild av hur stadens skolor genomför sitt uppdrag att arbeta med kunskap och värdegrundsfrågor.

Att alltid arbeta för att skapa en bättre skola är en gemensam strävan som alla kommuner delar. Därför pågår sedan många år ett flertal olika typer av gränsöverskridande samarbeten runt om i landet. Bland annat träffar representanter för Västerås regelbundet kollegor från kommuner av liknande storlek, till exempel Uppsala, Örebro, Linköping, Norrköping och Eskilstuna.

Där diskuteras inte minst vad kvalitetsbegreppet egentligen står för när det gäller skolan. Dessa samarbeten har genererat ett digert material av jämförelser över tid mellan kommunerna när det gäller betygsresultat, nationella prov i år 5, bakgrundsfaktorer som andel familjer med försörjningsstöd, utbildningsnivå och invandrarbakgrund, meritvärden i år 9, andel med behörighet till gymnasieskolan, totalkostnad per elev, lokalkostnader och resurser för barn i behov av särskilt stöd som exempel bland många andra.

I dagsläget finns som synes en lång rad mått och infallsvinklar som på olika sätt berör det här ämnet. Alla dessa nyckeltal har sitt syfte och fyller var för sig viktiga funktioner. Men för att ge en generell bild av vilken kvalitet som stadens skolor erbjuder krävs en helhetsbedömning som tar hänsyn till många variabler.

På det sättet kan statistik sägas vara av både godo och av ondo. Rätt använd ger den ett betydelsefullt underlag vid beslut om olika typer av utvecklingssatsningar. Fel använd kan statistiken skapa en skev bild av verkligheten. Det kan handla om att vi mäter olika saker: Ingår till exempel alla elever i en jämförelse? Tar vi hänsyn till all pedagogisk personal? Vilka resurser ger vi i Västerås till skolan?

Barn och ungdomsnämnden har gjort många jämförelser när det gäller ekonomi och personal som visar att vi i Västerås ligger bra till i förhållande till jämförbara kommuner.

Nämnden kommer på tisdag i nästa vecka också att ta ställning till en utvärdering av betygsresultaten från vårterminen 2006. Dessa har ytterligare förbättrats i jämförelse med förra året. Här visas klart, oavsett hur vi mäter, att betygsresultaten blir allt bättre och att Västeråseleverna som helhet närmar sig riksgenomsnittet, vilket är ett bra resultat för en större stad.

Vi är naturligtvis inte nöjda med detta utan vill fortsätta arbeta för den positiva utveckling vi haft under flera år. Därför föreslås barn- och ungdomsnämnden nu att skärpa arbetet än mer på de skolor där betygsresultaten är låga. Det är också av stor betydelse att vi arbetar ännu mer intensivt med att göra betygen mer likvärdiga samt att göra insatser för att förbättra matematikkunskaperna.

Det är viktigt att också framhålla att skolan har ytterligare ett viktigt uppdrag. Vi ska tillsammans med elever och föräldrar bidra till att våra barn växer upp som trygga, ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Vår ambition är att Västerås som skolstad inte ska få ett medelbetyg i något av våra uppdrag. Många enheter har redan i dag toppresultat både vad gäller betyg och hur barnen utvecklas i övrigt. Ambitionen är hög och dagligen görs stora insatser av lärare och andra yrkesgrupper i skolan som helhet för att nå längre.

Vi är inte där ännu, men för varje dag tar vi nya steg på vägen dit. På den vägen spelar utvärderingar, mätningar och jämförelser av resultat en viktig roll. Om de görs på rätt sätt.

Johan Wennhall

Debatt

@Vinjett med pil:Barn och ungdomsnämnden har gjort många jämförelser som visar att vi i Västerås ligger bra till i förhållande till jämförbara kommuner, hävdar Johan Wennhall, direktör Barn- och ungdomsnämndens samt Utbildningsnämndens stab.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons