Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerås stad riskerar bakslag

Annons

Västerås stad ska tillsammans med två byggbolag bilda ett exploateringsbolag för byggandet av Centrala Mälarstranden. För saneringskostnader upp till 300 kronor per kvadratmeter betalar Västerås stad hela kostnaden. Mellan 301 och 650 kronor delar byggbolagen på kostnaden.

Mellan 651 och 1200 kronor betalar Västerås hälften och byggbolagen en fjärdedel var. Skulle det kosta mer än 1 200 kronor per kvadratmeter tar parterna en diskussion om överskjutande belopp. Parterna har också fördelat tomtmarken. Västerås stad får minst andel av de sjönära A-lägena (en tredjedel), hälften av B-lägena och mest (två tredjedelar) av de minst attraktiva C-lägena.

Moderaterna tycker det är positivt att Centrala Mälarstranden bebyggs. Det ger möjlighet att kombinera rekreation och sjönära boende och är en del av förverkligandet av Mälarstaden Västerås. Moderaterna är dock kritiska till det avtal som ingåtts utifrån skattebetalarnas i Västerås perspektiv.

Den socialdemokratiska majoriteten har ingått ett avtal för att fördela kostnaden utan tillräckliga kunskaper om hur förorenad marken är och hur mycket det kommer att kosta att sanera. Vi moderater vill istället att marken säljs till högstbjudande. Lämplig storlek på områden kan erbjudas till försäljning under förutsättning att marken exploateras med bostäder under en viss tid.

S-majoriteten kringgår lagen om offentlig upphandling genom att bilda ett kommunalt minoritetsägt bolag tillsammans med två aktörer. Västerås stads roll är otydlig i delägda bolag. Det blir en kombination av myndighet, ägare och utförare. Det rimliga alternativet vore att sälja marken så att aktörerna på marknaden kan exploatera området på kommersiell grund.

Argumentet att det krävs kommunalt deltagande för att det ska byggas hyresrätter håller inte. Detta kan uppnås lika väl genom detaljplanestyrning med krav på viss andel hyresrätter. Byggnationen på Lillåudden är ett exempel där aktörer på byggmarknaden i Västerås har byggt både bostadsrätter och hyresrätter.

Det föreslagna avtalet binder kommunen för att exploatera området enligt den nu gällande översiktsplanen. Varje ändring innebär att delägarna i bolaget ges rätt till kompensation. Det leder till att varje ändring av detaljplanen kommer att kosta kommunen pengar. Därmed minskar det demokratiska inflytandet över processen och det blir svårare att förändra och överklaga utformningen av området. Detta är tveksamt ur ett demokratiskt perspektiv.

Slutligen kommer det sätt som avtalet är skrivet att tvinga fram en flytt av alla uppställda båtar. Möjligheten till ett aktivt båtliv är för många en viktig del av att bo i Mälarstaden. Det bör inte sättas på undantag som det nu har gjorts. Västerås stad skall inte på detta sätt kringgå lagen om offentlig upphandling och låsa detaljplanerna till översiktsplanen. Sälj istället marken till högstbjudande som får exploatera och sanera marken.

Anna Hård af Segerstad

Elisabeth Unell

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons