Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsallians: Fokus på skola och förskola

Svensk skola står inför stora utmaningar. Det gäller också i Västerås.

Annons

Kunskapsnivåerna i skolan behöver lyftas och alla elever ska i våra skolor mötas av ett klimat som präglas av arbetsro och trygghet. Sedan Västerås-alliansens tillträde den 1 november 2006 råder hög aktivitet vad gäller förskole- och skolfrågor i Västerås.

Inom förskolan pågår det sedan 2005 ett arbete med att minska storleken på barngrupperna. Västeråsalliansen har fortsatt detta arbete. Det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser. Utbyggnad av förskolan sker därför löpande för att säkerställa full behovstäckning.

Regeringen ger möjlighet för kommuner att införa vårdnadsbidrag som en del av en familjepolitisk överenskommelse. I Västerås avser vi införa vårdnadsbidrag från 2009.

Antalet familjedaghem (dagmammor) har minskat kraftigt. Vi ser denna form av barnomsorg som ett bra alternativ till förskola, för de familjer som önskar det. För att underlätta för fler familjer att välja familjedaghem för sina barn ser vi positivt på start av enskilt drivna familjedaghem. Föräldrar ska informeras om att familjedaghem är ett alternativ.

Inom grundskolan har vi bytt fokus. Tidigare (s)-styre fokuserade på insatser och uppföljning under grundskolans sista år för att få eleverna behöriga till gymnasiet. Nu koncentrerar vi oss särskilt på de insatser som görs under grundskolans tidiga år. För att stimulera detta arbete har kommunfullmäktige anslagit 15 miljoner kronor extra till grundskolan från och med 2008.

Vi inför en läsa - skriva - räkna garanti i år 3. Garantin innebär att den elev som inte har erhållit tillräckliga kunskaper ska vara garanterad att adekvata åtgärder sätts in. Nationellt inför regeringen nationella mål och nationella prov i svenska och matematik i år 3. Detta skapar förutsättningar för bättre uppföljning och att varje elev tidigt får rätt stöd.

Lärarnas kompetens är av avgörande betydelse för att vi ska nå bättre resultat i skolan. Regeringen har initierat Lärarlyftet för kompetensutveckling av lärare. Vi satsar lokala resurser för att fullt ut kunna delta i denna satsning. Vi satsar också på seniorlärare inom grundskolans tidigare år. Seniorlärare innebär att erfarna och duktiga lärare anställs för att ge råd och stöd till skolor, arbeta med metodutveckling, direkt elevstöd samt kompetensöverföring till yngre lärare inom framförallt läs- och skrivinlärning och matematik.

Stora förändringar väntar den svenska gymnasieskolan. Den nyligen presenterade gymnasieutredningen fokuserar mer på att lyfta de yrkesinriktade utbildningarna, behörighetskraven skärps. En ny gymnasial lärlingsutbildning införs i Västerås där samverkan med näringslivet utgör en central del. Det införs också en ny IV-organisation för att bättre stötta de elever som behöver mest stöd på gymnasiet. Krafttag mot skolket och skärpta uppföljningskrav inom SFI-undervisningen är också viktiga delar.

Det har hänt mycket under de första ett och ett halvt åren som vi i Västeråsalliansen har arbetat med att utveckla skolan i Västerås. Vi ser dock att det finns mycket kvar att göra. Den höga aktivitetsnivån kommer därför att bestå.

Christina Alman (m)

Ordförande i förskolenämnden

Solveig Nygren (kd)

förste vice ordförande i förskolenämnden

Mikael Damsgaard (m)

Ordförande i grundskolenämnden

Vicki Skure-Eriksson (c)

förste vice ordförande i grundskolenämnden

Roger Haddad (fp)

Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Agneta Luttropp (mp)

förste vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons