Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsalliansen: Arbete åt fler med funktionshinder

Att ha ett meningsfullt arbete eller sysselsättning bejakar människors livskraft, utvecklingsförmåga och känsla av att betyda något för andra.

Annons

I Socialstyrelsens nyligen utgivna lägesrapport visar det sig att antalet ungdomar med funktionshinder, tillhörande LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), som får börja i Daglig verksamhet efter skolans slut, har ökat kraftigt från 1999 till 2006.

Det är en rättighet att få sysselsättning på ett dagcenter eller i en individuell sysselsättning ute på en arbetsplats om man tillhör LSS och inte kan ta ett vanligt arbete. Men problemet är att allt fler ungdomar får gå direkt till denna verksamhet utan att först ha prövat allt som står till buds för att få komma ut till ett lönearbete med eller utan subvention (lönebidrag).

Det är idag för många ungdomar som fastnar i den Dagliga verksamheten och inte kommer längre även om de skulle klara annat arbete.

Vi som har det politiska ansvaret för att personer med funktionshinder ska få sina behov tillgodosedda här i Västerås är mycket angelägna om att såväl ung som äldre ska ha ett meningsfullt arbete eller sysselsättning utifrån förutsättningar och intresse.

Redan i gymnasiesärskolan är det viktigt att förbereda eleverna inom ett område som de vill arbeta med efter avslutad skolgång. Det är viktigt att det finns en bredd i den arbetsförberedande utbildningen och man måste också få del av de lärarkompetenser som övriga gymnasieskolan har. Är man till exempel konstnärligt begåvad ska man få tillgång till en bildlärare.

Det finns exempel på bra satsningar:

Naturbruksgymnasiet i Sala har ett program inom gymnasiesärskolan, med internat, där många Västeråsungdomar stortrivs och får förbereda sig på ett arbete inom jordbruk och djurhållning. Folkhögskolor med särskolelinje har varit en lycka för många ungdomar där man mognat, blivit självständig och utvecklat sin självkänsla.

För att fler ungdomar ska ha en chans till anställning av något slag måste vi få till ett ökat samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa och inte minst arbetsgivare, både privata och offentliga. Ett bra samarbete leder till att fler personer kommer ut i arbetslivet, visar en studie.

Det pågående projektet Jobbfokus har ett sådant samarbete men har hittills haft begränsad omfattning. Det har inte varit svårt att ordna praktikplatser men när det blir tal om en anställning (med stöd) har det inte gått lika bra.

Arbetslösheten i samhället har sjunkit kraftigt de två senaste åren men för gruppen med funktionsnedsättning är den fortsatt hög. Detta måste vi ändra på.

I november förra året startade i Västerås en Daglig verksamhet för ungdomar med Aspergers syndrom. Syftet är att de ska komma ut i arbeten som är anpassade till deras problematik. En sådan framgångsrik verksamhet finns bland annat vid Ikea. Redan nu ser vi ett ökat behov av platser för denna grupp.

Personer med psykiska funktionshinder har en minst lika svår situation. De får i de flesta fall stöd enligt socialtjänstlagen som inte är en rättighetslag. Detta innebär att de hittills inte kunnat kräva att få en sysselsättning. En ändring är dock på gång.

Vi i Västeråsalliansen i nämnden för funktionshindrade anser det nödvändigt att anställa fler arbetskonsulenter som är en stödjande länk när personer går ut på olika arbetsplatser. Vi har en mycket framgångsrik arbetsrehabilitering där många yngre personer med psykiska funktionshinder har fått rätt stöd som lett till ett arbete så småningom. Här finns ett behov av fler

platser då många står på kö för att få del av sysselsättning och arbetsrehabilitering.

Den politiska ambitionen är att fler människor med funktionshinder ska få känna att livet blir mer innehållsrikt, att man får komma till sin rätt och få göra en insats

utifrån sina förutsättningar.

Elisabet Fridén (kd)

Sonia Linnerud (fp)

Hans Carlqvist (m)

Iréne Sandberg (c )

Harriet Carlhed (mp)

nämnden för funktionshindrade

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons