Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsalliansen: Det här handlar vår budget om

Annons
Musik ska byggas av glädje. Vi vill bland annat öppna för valfrihet för de barn och ungdomar som ska lära sig spela instrument, skriver debattörerna. (Barnen på bilden har inget samband med artikeln)

Kunskap: Det viktigaste för att elever ska nå bättre resultat är deras lärare. Lärare som har rätt kompetens och som stödjer elever i sitt lärande. Genom att prioritera fler lärare i alla skolformer från förskola till gymnasieskola förstärks elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen. De överskott som i dag finns i skolnämnderna vill vi använda till fler lärare – vi vill öka lärartätheten i skolan.

Det rödgröna minoritetsstyret föreslår längre vistelsetider i förskolan och på fritidshem för barn till arbetssökande och föräldralediga. Detta kostar på helår 33 miljoner kronor. I dag är vistelsetiden 15 timmar per vecka i för-skolan för föräldralediga och 20 timmar för arbetssökande. Om man går på anställningsintervju har man rätt till att under denna tid ha sina barn i förskola eller fritidshem och allmän förskola är tre timmar per dag. 33 miljoner kronor motsvarar cirka 100 nya lärare i Västerås. Detta är en viktigare och bättre prioritering än att öka vistelsetider i förskola och fritidshem.

Jobben: Under 2010 beslutade Västeråsalliansen om riktade engångssatsningar för att minska ungdomsarbetslösheten. Vi vill att dessa satsningar ska fortgå under 2011. Ett exempel är rekryteringsplatser som riktar sig till ungdomar i Västerås mellan 18 och 24 år som fullgjort gymnasium men inte funnit någon plats i arbetslivet. Ungdomarna får möjlighet att i sex månader få ett deltidsarbete inom skola, vård eller omsorg. Tillvägagångssättet vid rekryteringen till stadens egna verksamheter är detsamma som till andra anställningar.

Ett annat nytt förslag i 2011 års budget är ett närmiljöprojekt. Det ska ge meningsfull sysselsättning för personer som omfattas av olika kommunala stöd, samt ungdomar och långtidsarbetslösa ett insteg till arbetsmarknaden. Närmiljöprojektet kan bland annat syfta till att göra mindre trädgårdsprojekt eller gestaltning av grönytor med mervärde och omtanke för äldreboenden, skolgårdar eller vid mötesplatser runtom i Västerås.

Vi konstaterar med glädje att det rödgröna minoritetsstyret gillat våra åtgärder och vi har nu ett gemensamt förslag för att minska det utanförskap som arbetslöshet innebär.

Livsglädje: Kultur och idrott ger oss alla livsglädje. Vi vill passa på att i samband med budget 2011 göra satsningar som vi har lovat i valrörelsen men också satsningar som ger mer livsglädje. Många västeråsare gör fantastiska insatser för föreningslivet och ungdomars verksamheter. Vi vill därför öka föreningsbidraget som har varit oförändrat sedan 2003.

Det är också hög tid för att Vedbobacken öppnas för skidåkning och så kommer att ske säsongen 2011/2012.

Vi vill även öppna för valfrihet för de barn och ungdomar som ska lära sig spela instrument, men som i dag kan göra det enbart inom Kulturskolans musikverksamhet. Eleverna kommer att kunna välja mellan olika utförare med varierande inriktning samtidigt som Västerås kan få nya kulturföretag, en satsning på den kreativa näringen, som vill driva musikskoleverksamhet. Naturligtvis ska vi ha kvar den kommunala musikskolan också. Här finns många goda exempel från andra kommuner som på detta sätt har kunnat öka antalet platser för barn och unga som vill spela ett instrument.

Skidtunnelprojektet är ett initiativ från föreningsliv och företagande. Vi ser det som ett mycket intressant projekt för västeråsarna där många är aktiva skidåkare och en skidtunnel skulle kunna möjliggöra skidåkning året runt. Vi har därför gett ett riktat uppdrag till stadsledningskontoret att i samverkan med initiativtagarna till Skidtunnelprojektet hitta former och möjligheter till detta kommersiella projekts förverkligande.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons