Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsalliansen: En tryggare stad för alla

Den som är beroende av välfärdstjänsterna ser att mycket har hänt sedan valet 2006. Vi i Västeråsalliansen har arbetat för att äldre ska få leva ett självständigt och aktivt liv och kunna påverka sin vardag.

Annons
Siktet inställt. Vi vill ta nya steg inför nästa mandatperiod till att förbättra och vidareutveckla för ett tryggare Västerås för alla, skriver debattörerna. foto: kenneth hudd

 Valfrihet i hemtjänsten infördes den 1 januari 2008 och går nu in under lagen om valfrihet (LOV), där äldre och de med funktionsnedsättning kan välja både hemtjänstutförare och vad som ska utföras vid hemtjänstbesöket. Detta är mycket uppskattat och bidrar till att man fortsätter att ha makten över sitt eget liv.

Vi har byggt bort kön till äldreboende, så att man snabbt får en lägenhet och även har inflytande över var man vill bo. Vi vill nu gå vidare och införa en så kallad parbogaranti, det vill säga om en av makarna måste flytta till ett äldreboende ska det vara möjligt att båda makarna följs åt om båda vill detta.

Västeråsalliansen vill medverka till att trygghetsboenden byggs i Västerås. För det behövs inget biståndsbeslut. Det är en boendeform med god service som kan göra att tidpunkten för ett vård- och omsorgsboende kan skjutas upp.

Förebyggande hembesök till alla som fyllt 75 år och läkemedelsgenomgångar i alla äldreboenden har varit en framgång. För att ytterligare stärka äldres möjligheter till ett självständigt liv kommer en äldrelots att införas som ska ge lättillgänglig samhälls-information, råd och stöd. Även de som har en funktionsnedsättning får del av denna service.

Att göra samhället tillgängligt för alla och parallellt utveckla förståelsen för personer med funktionsnedsättningar av olika slag är helt avgörande för att nå framgång i arbetet för en ökad delaktighet där man kan påverka sitt eget liv. Detta är utmaningar som vi vill fortsätta att arbeta med.

Under mandatperioden har en så kallad flyttrockad skett, där personer med funktionsnedsättning kunnat välja ett eget boende med personalstöd när personliga förutsättningar och önskemål funnits för detta. Det har inneburit att ett stort antal lägenheter i gruppbostäder blivit lediga för inflytt. Ett flertal gruppbostäder har byggts för personer med psykiska funktionsnedsättningar och platser för att få rehabilitering och sysselsättning har ökat markant. Vi har ambitionen att fler personer ska kunna komma ut i arbete, med visst stöd, på den öppna arbetsmarknaden. Därför har vi anställt ytterligare två arbetskonsulenter som har kontakter och kan ge coachning.

Vi vill utifrån LOV ge möjlighet till fler aktörer att starta daglig verksamhet så att personer får ett större utbud att välja på efter intressen och behov.

Sedan två år tillbaka finns uppsökare som tar kontakt med personer som lever isolerat och har psykiska funktionshinder. Detta sker i samarbete med individ- och familjeomsorgen.

De som behöver använda individ- och familjeomsorgens tjänster har rätt att förvänta sig bästa kvalitet i bemötande och tjänster. En ny metod i familjehemsarbetet har börjat användas: Barnets behov sätts i centrum – att lyssna till barnets uppfattning har stor betydelse när man ska lotsa barnet vidare i livet.

Vi har beslutat att i Västerås ska Barnahus vara en permanent verksamhet och ambitionen är att också Kvinnocentrum för våldsutsatta kvinnor ska bli det.

Den ökande alkoholkonsumtionen – inte minst bland de unga – är ett av våra största problem. För att tidigt kunna se unga som kan behöva stöd pågår ett projekt med fältassistenter. Denna uppsökande verksamhet behövs även i framtiden. I samarbete med landstinget finns i dag Mini-Maria – en mottagning för att hjälpa ungdomar som hamnat i missbruk.

Vi vill ta nya steg inför nästa mandatperiod för att förbättra och vidareutveckla för ett tryggare Västerås för alla.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons