Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsalliansen: Lättare att ta sig ur missbruk om bostaden är tryggad

Annons

Västeråsalliansen i individ- och familjenämnden lade i december 2009 ett förslag om att ge staben i uppdrag att snabbt utreda om metoden Bostad först kan vara lämplig i kampen mot hemlösheten.

Från USA och Skottland finns det goda erfarenheter av metoden, men hur fungerar den under svenska förhållanden? Ett försök har dragits i gång i Stockholm där Lunds universitet deltar med forskning. Vi tycker därför att det är högst lämpligt att hålla oss uppdaterade om hur det fungerar och att tänka in det i Västeråsförhållanden.

En sak vet vi redan från början – det är en metod som är arbetskrävande och därigenom även kostsam. Men vi måste samtidigt konstatera att trots det goda arbete som utförs inom de olika boenden som i dag finns i Västerås, så är förändringen av hemlösheten som helhet inte tillfredställande. Och de boenden vi har tar en dryg tiondel av nämndens halvmiljardbudget.

De (S)-företrädare som skrivit artikeln skriver att man redan i början vid vistelsen på ett boende borde börja arbeta med missbruket.

Vi kan informera om att det görs redan i dag. På Inslussboendet ska man hitta den individuella lösningen för den hemlösa.

Men vi får inte blunda för det faktum att en del har så långt gånget missbruk att det handlar om att i stället ge personen ett värdigt boende. Därför finns det boendeformer där det är tillåtet att inta alkohol i det egna rummet.

Projektet med Eskadern har lärt oss en hel del och visat på behov som finns i vår boendekedja.

Det som kommer att hända under 2010 är därför något som har fått arbetsnamnet Rockaden. För att bättre utnyttja de olika gruppbostäder som vi redan har tillgång till, flyttas verksamheterna runt till mer för just dem funktionella lokaler. Effekten blir flera platser till en bättre kostnad. Detta är en förbättring av det sätt vi redan arbetat på under flera år.

Bostad först innebär ett nytänkande. I stället för att börja med missbruksproblemet löser man först problemet med hemlösheten. Om man inte behöver oroa sig för var man ska bo utan vet att man har en tryggad hemvist så blir det så mycket lättare att på allvar göra det svåra jobbet att komma ur missbruket.

Liknande projekt har genomförts i Tyskland och USA med mycket goda resultat. I Finland och Norge är metoden i dag en del i en nationell strategi mot hemlöshet.

Modellen vänder sig i första hand till hemlösa som är motiverade att förändra sin situation. Vi menar därför att andra boenden behövs parallellt.

Det krävs också en bred medborgerlig vilja att hjälpa till. Modellen kräver såväl kraft från myndigheter som frivilliga krafter.

Det är mot denna bakgrund vi säger att vi vill pröva om Bostad först är en gångbar metod i vårt Västerås.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons