Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsalliansen:Vuxenutbildning för alla?

Annons

Nu har skolorna på allvar börjat runt om i Västerås och många elever och studenter har sett fram emot att få börja sina studier. Men det är inte alla som har samma möjligheter att studera trots att det offentliga har ett övergripande uppdrag som ska ge alla möjlighet att nå målen för sina studier och för sin utbildning.

Rapporter visar att personer med funktionsnedsättning har lägre utbildnings-nivå än befolkningen i övrigt: Gruppen är överrepresenterad bland dem som endast har grundskoleutbildning. Personer med funktions-nedsättning har också löne-inkomst i betydligt lägre grad än befolkningen i övrigt. Den grupp som i lägst grad har arbete, och sämst ekonomisk situation, är personer med psykisk funktionsnedsättning.

Att fler vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet att studera är viktigt. Inte enbart ur de enskilda individernas perspektiv utan också ur ett samhällsperspektiv. Utbildning kan bidra till att en individ uppnår ökad delaktighet i samhället. Genom studier och utbildning kan människor utvecklas, få nya erfarenheter och kunskaper och stärka sin identitet i samspel med andra.

Utbildning är också en viktig förutsättning för att få arbete och lön. Och dessutom handlar det om att bekämpa diskriminering och ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och själv-bestämmande.

Sverige har aktivt medverkat i FN:s arbete med att förhandla fram en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionens artikel 24 behandlas rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning. Där står bland annat att konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna utbildnings-systemet och får tillgång till allmän högre utbildning, yrkesutbildning, vuxen-utbildning och livslångt lärande utan att diskrimi-neras.

Vi i Västeråsalliansen vill ge fler personer med funktionsnedsättning möjlighet att studera utöver gymnasiesärskolan utifrån sina intressen och förutsättningar. Vi är hyggligt övertygade om att de rödgröna vill samma sak men undrar hur man kommer att säkerställa att det ska bli en verklighet inom den här mandatperioden. Vi ser fram emot ett svar från Anders Teljebäck.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons