Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsare: Västmanland har halkat efter i sitt miljötänkande

Västmanland har all anledning att skärpa klimat­arbetet. Se på länsstyrelsens i Kronobergs län ambitiösa remiss om klimatet och lär av innehållet och tyck till om hur detta ska vara i vår region!

Annons

Länsstyrelsen i Västmanland borde på basis av detta ta täten och i en kraftfull satsning engagera alla inom länet. Formulera en sammanhållen klimatstrategi, minst lika bra som föredömet i södra Småland, landshövding och ordförande i Svenska fotbollförbundet Lars-Åke Lagrells län. Att pliktskyldigast rapportera till Naturvårdsverket om miljömålen räcker inte på långa vägar. 

Som vi ser det har den här regionen halkat efter i sitt miljötänkande. Att som Mälarenergi planerar hantera avfall i förgasningsanläggning är ingen räddare. Man får verkligen hoppas att Mälarenergi inte har kört fast i den tänkta förgasningsanläggningen utan kan se andra bättre möjligheter. Vi är övertygade om att sopor som importeras kommer att innehålla gifter som inte är tillåtna i Sverige. Förnybara energikällor som solenergi måste till. Även Mälarregionen behöver ett miljötänk. 

Ur remissen Regional klimat- och energistrategi 2009 för Kronobergs län och region Södra Småland går det att hämta flera följande goda idéer, hela Kronobergs läns remissutgåva finns på internet under miljömål. 

Regionen har som övergripande mål att uppnå frihet från fossila bränslen till 2050, för uppvärmningssektorn betydligt tidigare. Strategin i fem punkter – effektivisering, förnybara bränslen, val av transport och drivmedel, planering och styrdokument och information. En erfarenhet är att trots ett omfattande utskick av strategin känner aktörerna inte till densamma. Det krävs aktivt, uppsökande arbete för att påverka aktörerna. 

Deras energibalans visar på att transporterna är den avgörande sektorn för fortsatta möjligheter att nå klimatmålen för länet. Samtidigt är det internationella och nationella styrmedel som skatter och avgifter som mest direkt påverkar energiförbrukningen

i transportväsendet. 

Bra miljöval kan tillgodoses genom indirekta åtgärder som information och system för att underlätta klimatmedvetna konsumentval, tillexempel utveckling av klimatmärkning av varor. Märkningssystem bör dock vara nationella, eller ännu hellre internationella. 

Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar per volymsenhet koldioxidekvivalent. Lagstiftning och ekonomiska styrmedel på avfallsområdet och stöd till lokalt klimatarbete har också varit betydelsefulla styrmedel. 

Elcertifikatsystemet som infördes 2003 har bidragit till ökad andel förnybar el. Certifikatsystemet är förlängt till 2030. 

Låt Västmanland komma på kartan när det gäller miljö- och klimatarbete! Vi som bor här måste ta fullt ansvar för att få ned utsläppen av växthusgaser och länsstyrelsen har uppdrag och resurser för att engagera sig och arbeta effektivt för att vägleda oss till ett bra klimat och en hållbar miljö.

Gerd Lövström

Åke Lövström

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons