Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsföretagare missar affärer på den inre marknaden

Den globala krisen drabbar nu Sverige med full kraft. Det som började som en finansiell kris har utvecklats till en global lågkonjunktur.

Annons

I Västmanlands län har arbetslösheten det senaste året enligt Arbetsförmedlingen ökat med över 60 procent. Av allt att döma dröjer det tyvärr innan det vänder.

Hittills har krisen drabbat Stockholm mildare än övriga Sverige. Det kanske kan förklara att krisinsikten inte riktigt infunnit sig på riksplanet. 

Men nu är det allvar! Västmanland och övriga Sverige behöver hitta kreativa metoder för att klara ekonomin, jobben och välfärden. Västmanlands och Sveriges tillväxt har alltid varit exportdriven och utrikeshandeln uppgår i dag till över 50 procent av BNP. Också den här gången är det genom ökad export av varor och tjänster som vi kan klara krisen.

Förutsättningarna för svenska företag att ta marknadsandelar på Europamarknaden är trots fallande global efterfrågan goda. På ett år har den svenska kronan försvagats med cirka 30 procent mot dollarn och 20 procent mot euron. Svenska företag har fått en rejäl kostnadsfördel på den inre marknaden.

EU:s inre marknad omfattar i dag 30 länder, EU-länderna och EES-länderna, och kan betraktas som svenska företags hemmamarknad. Det är en enorm marknad med 500 miljoner konsumenter, 20 miljoner företag och en samlad BNP på över 12 000 miljarder euro (cirka 140 000 miljarder kronor). 

Svenska företag har goda förutsättningar att vinna nya marknader, men frågan är om kunskapen och viljan finns? Våra stora exportföretag har blickarna på den inre marknaden. Men hur är det med engagemanget, kunskapen och viljan hos de medelstora och mindre företagen?

FAR SRS har genomfört en undersökning bland 400 slumpmässigt utvalda företag.

Resultatet är tyvärr nedslående och kan sammanfattas enligt följande: 

- De flesta svenska företag (55 procent) agerar fortfarande inte på den inre marknaden.

Bara 43 procent av företagen har någon form av handel med den inre marknaden. Jämfört med 2004 är det bara en marginell ökning. 

Av dessa företag är det bara 13 procent vars omsättning till mer än 10 procent

härrör från detta.

Av de företag som inte är aktiva på den inre marknaden planerar bara två av 100 att bli det. 

- En majoritet av Sveriges företag har bristfälliga kunskaper om den inre marknaden.

Endast en tredjedel av Sveriges företagare har ens övergripande kunskap om vad den inre marknaden är.

Endast fyra av 100 svenska företag vet att det är 30 länder som utgör den inre marknaden. 

- 60 procent av Sveriges företag tycker inte att den inre marknaden är viktig för det egna företagets verksamhet. Endast fem procent av landets företag ser den inre marknaden som sin hemmamarknad. 

Resultaten visar på ett stort ointresse och okunskap bland svenska företag.

En sannolik hypotes är att man inte tar vara på möjligheter man inte känner till

eller förstår. Dåliga kunskaper om den inre marknaden torde alltså förklara svenska

företags passivitet.

De svenska företagen har en fantastisk potential på den inre marknaden, inte minst efter kronförsvagningen. En potential som nu riskeras på grund av okunskap.

Tyvärr finns det inget som tyder på att företagen i Västmanlands län är bättre än i övriga landet.

Företagarna är dock medvetna om sina kunskapsluckor och att det kan vara en

förklaring till att inte fler företag utnyttjar möjligheterna. 

Det är just bättre utbildning och information om den inre marknaden som 70 procent av företagarna själva efterfrågar för att bättre kunna ta vara på Europas möjligheter.

Nu behövs det offensiva satsningar.

FAR SRS undersökning visar att det behövs ett kunskapslyft bland Västmanlands och

övriga Sveriges företagare.

Förhoppningsvis tar näringslivsorganisationerna i Västmanland nu initiativ till en satsning på att öka kunskapen om den inre marknadens möjligheter hos alla företag. 

Ewa Fallenius

EU-expert på FAR SRS,

branschorganisationen för revisorer och rådgivare,

verksam vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons