Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västmanland behöver en ny giv

Annons

Varje dag vaknar 7 procent av västmanlänningarna och saknar ett jobb att gå till. Totalt 1,5 miljoner svenskar i arbetsför ålder lever i utanförskap. Samtidigt sliter många småbarnsföräldrar för att få ihop livspusslet medan äldre oroar sig över bristen på vård och omsorg när man bäst behöver den. Hittills har de regerande socialdemokraterna och stödpartierna valt att blunda för verkligheten. I deras vårbudget för ett par veckor sedan saknades hållbara lösningar för framtiden.

Sverige behöver en ny regering och Västmanland en ny giv så att fler kan känna sig trygga och få mer inflytande över sin vardag.

Det bor 18 596 barn yngre än sex år i Västmanland. De är vår framtid och det käraste vi har. Ändå lever vart tionde barn i länet i fattigdom, enligt Rädda barnen. Det kan kristdemokraterna inte acceptera. Därför föreslår vi i vår alternativa vårbudget höjda barnbidrag till 1 800 kronor i månaden. Bidraget beskattas så att de familjer som har det sämst får mest. Vi höjer också barndelen i bostadsbidraget.

Föräldrar ska få mer makt och fler valmöjligheter i vardagen. Efter föräldraförsäkringens slut inför vi 300 nya barndagar, värda totalt 60 000 kronor. För att stödet ska omfatta alla barn kommer ett vårdnadsbidrag på minst 6 000 kronor per barn och månad till de föräldrar som själva önskar att ta hand om sina barn.

Ett samhälles värdighet avgörs av hur det tar hand om dem som bäst behöver hjälp. Att inte veta om man får ett anpassat boende när man på ålderns höst behöver det skapar otrygghet. Vi vill införa en boendegaranti som innebär att den som fyllt 85 år ska vara garanterad plats på anpassat boende. Ett statligt bidrag på 1 miljard kronor stödjer byggandet av äldreboenden.

I Västmanland finns 25 000 garantipensionärer med en pension på 7 047 kronor i månaden. De sämst ställda pensionärerna har under många år fått det sämre. Vi föreslår en höjning av garantipensionen med 853 kronor per månad. Grundavdraget för alla pensionärer höjs så att alla pensionärer får mer att leva på.

Fler ska få vara med i samhället. Tillsammans med övriga i Allians för Sverige föreslår vi ett rejält jobbpaket. För att unga ska få jobb menar vi kristdemokrater att arbetsförmedlingens uppgifter bör överföras till bemanningsföretag som är bättre på att förmedla riktiga jobb. Studenterna är en annan grupp som halkat efter. Vid Mälardalens högskola arbetar nästan varannan student vid sidan av studierna för att kunna försörja sig. Bidragsandelen av studiemedlen bör höjas och det så kallade fribeloppet slopas. Dessutom höjer vi studielånet med 1 000 kronor så att de studenter som vill kan få 1 300 kronor mer i månaden att leva på jämfört med i dag.

Det ska löna sig att arbeta. Ändå betalar i dag var tredje heltidsarbetande, till exempel varannan lokförare och åtta av tio poliser, statlig inkomstskatt. Vid en lönehöjning försvinner mer än hälften i skatt. För att fler ska få behålla mer av sin lön bör brytpunkten höjas till 30 000 kronor i månaden. Som enda parti föreslår vi också en slopad fastighetsskatt och sänkt skatt på bensin och andra drivmedel. Det behövs inte minst eftersom fastighetsskatten i Västerås ökat med 23 procent på bara ett par år.

För att ha råd med våra förslag inför vi till exempel en extra karensdag för dem som är sjuka sällan, höjer bolagsskatten, avvisar kostsamma trängselavgifter och minskar på statlig byråkrati. Vi kristdemokrater vill visa att det är möjligt med ett Västmanland där människor får riktiga jobb, barnfamiljer får makt över sina liv och pensionärer kan försörja sig. Ett Västmanland där trygghet och frihet för alla förenas.Torsten Lindström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons