Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västmanland behöver fler flyttar!

Annons

Vad innebär det att bostadsmarknaden är i balans? Det räcker inte med bara tak över huvudet, det krävs boenden som passar olika målgruppers plånbok och behov. Vi är tyvärr långt ifrån detta idealläge i dagens Västmanland.

En stor majoritet av Sveriges kommuner rapporterar bostadsbrist, och kommunerna i Västmanland är inget undantag. Det är underskott på bostäder i många av länets kommuner.

Samtidigt börjar allt fler få upp ögonen för att ökat byggande inte räcker för att lösa bostadskrisen. Ett viktigt, men ofta försummat, område är rörligheten på bostadsmarknaden. Med en fungerande rörlighet sätts flyttkedjor igång, där den ensamstående senioren flyttar från sin allt för stora villa till ett mindre, mer anpassat boende så att den växande barnfamiljen kan flytta från sin trånga lägenhet och in i villan för att i sin tur ge plats åt den unge vuxna som lämnar familjehemmet.

Under 2017 omsattes 4 462 av de ägda bostäderna i länet, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik. Sett till befolkningsökningen i länet borde omsättningen vara betydligt högre.

När detta kretslopp fungerar minskar behovet av komplicerade och svårfinansierade byggprojekt. Vi får ett resurseffektivt, smart och hållbart kretslopp på bostadsmarknaden – utan att sätta en enda spade i marken. Utnyttjandet av länets befintliga bostadsbestånd är tyvärr dåligt.

Under 2017 omsattes 4 462 av de ägda bostäderna i länet, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik. Sett till befolkningsökningen i länet borde omsättningen vara betydligt högre.

Antalet flyttar i länet måste öka för att bostadsmarknaden ska fungera. Bakom alla uteblivna flyttar finns förlorade arbetstillfällen, missade studiemöjligheter, familjer som väntar med att växa och företag som hindras att anställa.

För att rörligheten ska öka krävs en kombination av rikspolitiska initiativ på skatteområdet med lokala insatser. En viktig reform är att differentiera reavinstskatten vid bostadsförsäljning så att hänsyn tas till hur länge man bott i sitt boende.

I dag är det bara Sverige och Portugal i hela OECD som har evig flyttskatt. På lokal och regional nivå finns också mycket att göra. En åtgärd är att erbjuda konkret hjälp med flytten, till exempel i form av kommunala ”flyttlotsar” dit äldre kan vända sig.

Sammantaget finns mycket att göra. Viktigast av allt är att få upp förståelsen för flyttens viktiga betydelse för individ, företag och samhälle.

Utan fungerande flyttkedjor stannar Västmanland.

Björn Wellhagen

vd Mäklarsamfundet

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons