Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vattentransport är framtiden

Transportbehovet i Sverige ökar både vad gäller gods och passagerare. Alla trafikslag behövs för att kunna hantera efterfrågan. Samtidigt är väg- och järnvägstransporter hårt belastade med begränsad kapacitet som trots nya infrastruktursatsningar får svårt att möta efterfrågan på miljösmarta transporter.

Annons

Tack vare Mälardalsregionens möjligheter att nyttja vattenvägen kan sjöfarten vara en lösning på problemet. Sjöfarten har en stor utvecklingspotential och kapacitet att ta mer gods. Ett ekonomiskt och miljömässigt försvarbart komplement till den överbelastade väg och järnvägen.

Vi är mycket glada för att politiker både på riksplanet och regionalt nu uppmärksammar möjligheten att nyttja det outnyttjade trafikslaget. Detta märks särskilt nu i Västerås som i dag inleder en konferens om just Kustsjöfart – en nödvändig del i framtidens transportsystem. Att bättre använda vattenvägen kräver inga stora investeringar och vi har starka svenska rederier som letar efter nya möjligheter att transportera gods. Alla vill, men lite görs!

Vi uppmanar nu regeringen att göra allvar av sina ord och sätta ett konkret mål för när och hur överflyttning av gods till sjöfart ska ske.

Regeringen bör fastställa ett mål där sjöfartens andel av det totala nationella transportarbetet ska fördubblas till att utgöra 14 procent 2030 och till att utgöra 25 procent år 2050.

En tydlig målsättning skulle kunna leda till att järnvägen avlastas så att det efterlängtade underhållet på den svenska järnvägen kan ske i ordnade former. Det skulle även möjliggöra bättre persontransporter.

En fungerande infrastruktur i Mälardalsområdet gynnar utvecklingen för såväl näringsliv som boende. Det som fattas är en tydlig målstyrning från regeringens sida. Tydliga uppdrag där myndigheterna i samverkan ska hitta nya lösningar som innebär att vattenvägens potential tas till vara.

Regeringen talar ofta om att alla trafikslag ska användas på bästa sätt. Vi instämmer och ber nu regeringen att gå från ord till handling! Välj rätt, välj vågrätt!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons