Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vega-Tunby-Iggeby villaförening: Bostadssociala initiativ saknas

Nu börjar följderna av stadens byggnadsverksamhet bli uppenbara.

Annons

I en tresidig artikel lördagen den 3 april belyses trafiksituationen på Erikslund och på ledarplats den 7 april försöker VLT utreda orsakerna till de höga villapriserna.

I Västerås city bygger staden strandnära bostadstorn och förtätar i övrigt city med femvåningshus. Nu planerar staden också att förtäta äldre, perifera bostadsområden. Vega-Tunby-Iggeby villaförening har i sitt yttrande över framlagt planförslag avrått från höghusbebyggelse på Nordanby äng, som ligger i sydvästra hörnet av korsningen mellan Norrleden och Salavägen (Riksväg 56). Trafiksituationen tål knappast ökad befolkningstäthet på Nordanby. Norrleden är redan hårt trafikerad vissa tider på dygnet.

Västerås har i dag bara två huvudvägar i östvästlig riktning – E18 och Norrleden. Trafiken i nordsydlig riktning från riksvägarna 66 och 56 måste passera tättbebyggda områden för att nå E18 eller Norrleden som länkar vidare mot riksvägarna 53 och 56.

Villaföreningen har med skärpa förkastat planförslagets antydan om att ”sila” trafiken genom bostads-gatorna för att avlasta flaskhalsarna i genomgångstrafiken.

Här är det befogat att tala om planlös planpolitik!

Barnfamiljer vill helst bo nära marken i villa eller radhus, om de har möjlighet att välja fritt. Men i dagens Västerås verkar egnahemstanken vara passé. Under en följd av år har det varit brist på byggbara småhustomter. Läget har dock förbättrats något på senare tid men de stora greppen saknas.

Under stadens expansionsskede på 1900-talet bebyggdes relativt stora områden under kort tid. Småhus byggdes runt en central kärna med flerfamiljshus, förskola, grundskola (årskurs 1–6) och serviceföretag med vardagsnära verksamhet.

Vega, Tunby och Nordanby byggdes på detta sätt. På den tiden fungerade tomträttsinstitutet som ett bostadssocialt instrument. Familjer med vanliga inkomster kunde bygga ett egnahem. De behövde inget kapital för tomtköp. Dessutom tog kommunen inte ut ockerpriser för tomterna.

Bristen på byggbara tomter, i förening med en omläggning av fastighetstaxeringen 2001, drev upp tomtpriserna i Västerås och i jämförbara städer. Det ärlika dyrt att bygga ett hus i Fagersta som i Västerås.

Det som skiljer är tomtpriset. Därför kan endast hälften av barnfamiljerna i Västerås skaffa sig ett egnahem medan nästan alla kan göra det i Fagersta.

Vi hoppas att de politiska partierna snarast redovisar sina bostadssociala program för Västerås, och att programmen även tillgodoser barnfamiljer med vanliga inkomster.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons