Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vem har råd att bo i folkpartiets hyreshus?

Annons

I en debattartikel den 8 juni påstår folkpartiets Göran Landerdahl och Åke Wahlsten att Bostads AB Mimer låter "övriga hyresgäster subventionera hyran i de nyproducerade lägenheterna".

Landerdahl/Wahlstens påstående förefaller vara taget ur den tomma luften. Vad vi kan se tillämpar Mimer en produktionsbaserad hyressättning. Det betyder att kostnaderna för att producera en viss fastighet också slår igenom till fullo i hyrorna. Höga kostnader betyder höga hyror medan lägre kostnader betyder lägre hyror.

Vore det så att boende på Råby betalar till boende på Lillåudden är vi helt säkra på att Hyresgästföreningen skulle ha protesterat mycket kraftigt. Men efter vad vi vet har varken Hyresgästföreningen eller folkpartiets representanter i Mimers styrelse reagerat.

Genom Landerdahl/Wahlsten fortsätter folkpartiet att plädera för att kommunens skattebetalare ska subventionera nyproduktion av bostäder. Det är ett brott mot nuvarande principer som innebär att nya stadsdelar och bostäder i Västerås ska betala sina egna kostnader.

Folkpartiets idé är exempelvis att anslutningsavgiften skulle tas ut över en längre period. Men förslaget innebär att alla nuvarande användare av exempelvis fjärrvärme får en påtaglig taxehöjning eftersom anslutningsavgifterna står för en betydande del av inkomsterna. Självklart skulle detta även påverka bostadskostnaden negativt för de boende i bland annat Mimer.

Landerdahl/Wahlsten hänvisar i sin debattartikel även till att några folkpartister lagt en bostadspolitisk motion i riksdagen. Men folkpartiet är i allians med övriga borgerliga partier. Rimligen är det alliansens gemensamma bostadspolitik som diskussionen måste handla om.

I alliansens motion om vårbudgeten, som folkpartiets Lars Leijonborg skrivit på, står det tydligt att räntebidragen ska avvecklas fram till år 2012 och att inga nya räntebidrag ska beviljas. Alliansen säger även att skattelättnader för vissa byggtjänster och investeringsbidrag till hyresbostäder ska avskaffas, och att beviljandet av nya stöd ska upphöra omedelbart.

Detta står folkpartiet bakom trots att de statliga stöden till nya hyresrätter haft stor betydelse för att få fram dessa och hålla nere hyrorna. Utan statligt stöd skulle många mindre hyresrätter inte ha byggts. Stöden har gjort det möjligt för människor med låga eller normala inkomster - inte minst ungdomar - att hyra en ny hyresbostad. Så är det också i Västerås.

Samtidigt som folkpartiet vill skrota de statliga stöden går partiet nu till val på att man vill bygga billiga lägenheter för ungdomar i Västerås. Den stora frågan är hur det ska gå till om de statliga stöden försvinner, något som den borgerliga alliansen så gärna vill.

De statliga stöden är en droppe havet menar folkpartiets talesmän Landerdahl/Wahlsten.

Är de? I Kvarteret Kleopatra vid Kungsgatan bygger Mimer en fastighet med ett 90-tal mindre hyreslägenheter. Där betyder stöden att hyran blir omkring 20 procent lägre än vad den annars skulle ha varit. Vi tror inte att de blivande hyresgästerna - förhoppningsvis många ungdomar - tycker att 20 procent lägre hyra är en droppe i havet.

Den socialdemokratiska regeringen utlovar i vårbudgeten att ett nytt förslag till bostadsfinansiering kommer att presenteras senast i budgetpropositionen för 2008. Vi är övertygade om att förslagen innebär en fortsatt satsning på nyproduktion av hyresrätter till rimliga kostnader.

Men försvinner de statliga stöden som folkpartiet vill kan det, kan det bli tvärstopp för nya hyresrätter och studentbostäder om mindre än sju månader. Frågan från vårt förra debattinlägg kvarstår därför: Vem ska ha råd att bo i folkpartiets hyreshus utan statligt stöd?

Britt Sandström

Kent Ryberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons