Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi är alla kosmopoliter - eller bör vara det

Annons

Kosmopolit är en världsmedborgare vars hemland inte definieras av geografiska gränser utan av värderingar. I Nordisk Familjebok står det att "kosmopolit är förkämpe för övernationella eller antinationella åskådningar".

Jag får helt andra associationer. 1968 bröt studentoroligheter ut i Polen. Den kommunistiska regimen var samtidigt inne i en maktkamp mellan olika mer eller mindre nationalistiska fraktioner. Många inom partiledningen tog chansen att, i sken av att kväsa en spirande demokratirörelse, göra sig av med sina fiender.

Regimen mobiliserade sina skarpaste propagandister för att beskriva det politiska läget som den socialistiska folkrepubliken hamnat i till följd av "den amerikanska imperialismens, den västtyska revanschismens och världssionismens gemensamma antipolska konspiration" (formuleringen är hämtad från en dåtida polsk pamflett). De som påstods spela en avgörande roll i denna internationella konspiration var - just det, "kosmopoliter".

Att den polska allmänheten hade föga aning om vad "kosmopolit" - och "sionist" också för den delen - var för något, bekymrade inte propagandaministeriet. Den saken skulle lösa sig själv: bara genom att namnge skurkarna skulle "det patriotiska polska folket" (samma pamflett) dra egna slutsatser.

Så de långa listor på "kosmopoliter" och andra upprorsmakare och regimkritiker, som varje kväll lästes upp i tv-nyheterna efter en skingrad studentdemonstration eller efter några uppmärksammade avskedanden, innehöll alla judiskt klingande efternamn. Och råkade någon heta något så polskt som Kowalski lade man till - enligt Goebbels mönster - vederbörandes ursprungliga, eller påhittade, namn, till exempel det judiskt klingande Goldstein.

Kosmopolit blev alltså under den tiden ett fult ord - paradoxalt nog i ett land vars statsideologi prisade internationalismen. Och det blev framför allt en politisk eufemism för jude.

Att det redan tidigare kunde vara förenat med livsfara att bli utpekad som kosmopolit vittnar både utrensningarna i Stalins Sovjet och Slanskyprocessen i Tjeckoslovakien om. De officiella anklagelserna i båda fallen inbegrep "kosmopolitism". I Tjeckoslovakien 1951 dömdes för detta brott 14 ledande medlemmar av kommunistpartiet, inklusive utrikesministern; de flesta avrättades.

Också det internationella språket esperanto, skapat av "kosmopoliten" Lazar Zamenhof, bekämpades av Stalin med argumentet att detta var "den internationella sionismens och kosmopolitismens redskap".

I det gränslösa Europa många av oss strävar efter (även de flesta EU-motståndare säger sig ju vara internationalister!) är vi alla kosmopoliter. Eller bör vara det. I ett Europa som gör sig av med sina gränser är en världsmedborgare en eftersträvansvärd motsats till en inskränkt provinsialist.

JACKIE JAKUBOWSKI

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons