Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi är ense om färdriktningen för Västerås

Annons

Anna Grön (s) uppskattar inte innehållet i Västeråsalliansens tio punkter för ett bättre Västerås (VLT den 17 augusti). Inget märkligt i detta. Det hade snarare varit en överraskning om Anna Grön fem veckor före valet berömt våra tio punkter.

De fem partier som utgör Västeråsalliansen, folkpartiet, moderaterna, kristdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet har under de tre gångna åren regelbundet presenterat gemensamma ståndpunkter. Vi kan med gott samvete hävda att vi är sampratade och eniga om huvuddragen i politiken i Västerås. Detta till skillnad från den styrande socialistiska majoriteten bestående av socialdemokrater och vänsterpartister, som inte förmår presentera något gemensamt program för nästa mandatperiod.

Västerås är på många sätt en bra stad att leva i. Men Västerås med de goda förutsättningarna vi har kan bli mycket bättre än idag.

Vi vill förändra i den skola som låter tre av tio ungdomar lämna grundskolan utan godkänt i minst ett av ämnena svenska, engelska eller matematik. Vi vill ha en skola som präglas mer av studiero och som fokuserar på kunskap. Vi vill lägga in prov i årskurs tre som kontrollerar att ungdomarna har de kunskaper de har när de lämnar lågstadiet. De ungdomar som har kunskapsluckor ska få stödundervisning för att hinna i kapp. Idag sviker ni socialdemokrater dessa barn.

Västerås har avsevärt högre arbetslöshet än riket i övrigt. Det duger inte att som Ulla Persson (s) sitta lugn och hoppas att högkonjunkturen också kommer till Västerås. Vi måste arbeta på att förbättra näringslivsklimatet. Det duger inte att ligga bättre till än Eskilstuna eller Örebro. Vi ska utmana Solna om att ligga i topp i näringslivets ranking över de bästa kommunerna för näringslivet. Arbetslösheten oroar och då särskilt ungdomsarbetslösheten. Vi vill inrätta ett jobb- och utvecklingscenter för att arbetslösa med försörjningsstöd ska få stöd för att byta bidragsberoende mot ett riktigt jobb.

Ingen ska behöva avstå jobb eller studier på grund av att barnomsorgen inte ordnats. Det är Västerås stad som har ansvar för att barnomsorg finns för dem som så önskar. Men det hindrar inte att barnomsorg i stor utsträckning kan utföras av andra än Proaros. De förskolor som uppfyller kvalitetskraven ska få starta sin verksamhet. Dessutom vill vi öka föräldrarnas möjlighet att också välja familjdaghem och en utökad möjlighet för någon av eller båda föräldrarna att gå ner i arbetstid eller att bli hemma under längre tid. Vi tror på föräldrarnas förmåga att välja.

Vi vill ge äldre med hemtjänst ökat inflytande över innehållet i hemtjänsten. Det ska vara i sin ordning att byta veckostädning mot bullbak eller en promenad. Om du har hemtjänst ska du inte vara hänvisad till att välja den kommunala utföraren Proaros. Du ska kunna välja bland hemtjänstutförare som godkänts av Västerås stad och som accepterar att utföra tjänsten för den ersättning kommunen fastställt.

Västeråsalliansen vill höja ambitionsnivån för att motverka hemlöshet. Vi vill införa en tak-över-huvudet-garanti. Detta har vi finansierat i vårt gemensamma budgetförslag för 2007. Ingen i Västerås ska behöva sakna det mest grundläggande, en säng för natten. Eller anser Anna Grön det? Västerås stads ekonomi är god. Det vore märkligt annars med de goda förutsättningarna vi har. Men det finns hot som att vi inte lyckas komma tillrätta med den höga arbetslösheten.

I Västerås stads ekonomi finns brister som otillräckliga avsättningar för att möta framtida åtaganden för pensioner till kommunalt anställda samt vår gemensamma miljöskuld. Men i det korta perspektivet ser ekonomin god ut och om den förblir god och vi får väljarnas förtroende kommer vi att genomföra en mindre skattesänkning för 2007.

Vi inom Västeråsalliansen är ense om färdriktningen för Västerås om vi får väljarnas förtroende den 17 september. Vi är beredda att ta över styret i Västerås.

Bengt-Åke Nilsson (fp)

Elisabeth Unell (m)

Elisabet Fridén (kd)

Andreas Porswald (mp)

Lars Kallsäby (c)

Västerås har avsevärt högre arbetslöshet än riket i övrigt. Det duger inte att som Ulla Persson (s) sitta lugnt och hoppas att högkonjunkturen också kommer till Västerås, skriver Västeråsalliansens företrädare i en replik på Anna Gröns artikel den 17 augusti.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons