Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi är stolta men inte nöjda

Annons

För tio år sedan tog socialdemokraterna över en vanskött samhällsekonomi från den borgerliga regeringen. Åren 1991-94 präglades av obefintlig tillväxt, en jätteökning av statsskulden och trefaldigad arbetslöshet. Marknadsräntan var ett tag uppe i svindlande 500 procent.

Under de tio år som gått sedan dess har en kvarts miljon fler människor fått ett arbete. Den gemensamma sektorn med skola, vård och omsorg har fått ökade resurser till en verksamhet med högre kvalitet. På många sätt har Sverige blivit bättre under de senaste tio åren.

Det är inte bara statsministern som fått hjälp med sin höft. Antalet höftledsoperationer har ökat med nästan en tredjedel under tioårsperioden. Antalet lärare och vuxna i skolorna har ökat kraftigt. Avgiften till förskolan har sänkts rejält och föräldraförsäkringen har byggts ut.

Vi är stolta över vad som uppnåtts, men vi är inte nöjda. Så länge det finns orättvisor, otrygghet och arbetslöshet har vi arbetsuppgifter ogjorda. Därför är det bra att det finns tydligt fokus på arbetsmarknadsfrågorna i statsbudgeten för 2005. Ökad sysselsättning är nämligen helt grundläggande om vi ska öka rättvisan och tryggheten. Hög arbetslöshet drabbar i första hand dem som är mest beroende av välfärden.

Efter en längre tid av internationell lågkonjunktur ser vi nu att det vänder. Tillväxten har fått vind i seglen och exporten ökar. Även om Sverige står starkare nu än för tio år sedan står vi inför utmaningen att driva en offensiv politik så att konjunkturuppgången ger effekt på arbetsmarknaden. Att vara passiv och förlita sig på konjunkturen vore en farlig politik.

Vårt mål är full sysselsättning. För att nå dit måste politiken inriktas på att få fler i arbete. Detta går hand i hand med vårt arbete att stärka välfärden. Fler i arbete ökar skatteintäkterna till landstinget och kommunerna i Västmanland. Men jobben blir även fler om landstinget och kommunerna kan anställa flera. Eller slipper att göra neddragningar.

Därför får kommuner och landsting ökande resurser. Statsbudgeten innebär att 1,5 miljarder kronor tillförs redan 2004. År 2005 tillförs 6 miljarder kronor och 7 miljarder kronor år 2006.

Detta är ett betydande resurstillskott för landstinget och kommunerna i Västmanland. Pengar som kan användas till ytterligare förbättringar av hälso- och sjukvården, omsorg om äldre och funktionshindrade och mycket mera. Därtill förstärks resurserna till förskolan och skolan genom riktade statsbidrag.

Samtidigt ökas ambitionerna inom arbetsmarknadspolitiken. Det betyder att fler arbetslösa får chansen att komma in på arbetsmarknaden via praktikplatser och utbildningar. För Västmanland handlar det om drygt 3 800 deltagare under 2005, en utökning med nära 700 deltagare.

Forskning och utveckling har oerhört stor betyder för jobben och tillväxten på lång sikt. Vilket litet Västeråsföretag som är morgondagens ABB eller Hennes Mauritz vet vi inte i dag. Därför höjer vi nivån på forskningsanslagen med 2,3 miljarder på fyra år.

För oss är det naturligt att en hållbar utveckling inbegriper ekologiska frågor. Den gröna skatteväxlingen är ett av verktygen i arbetet för en bättre miljö och för att nå till det gröna folkhemmet. Men det totala skatteuttaget höjs inte genom gröna skatteväxlingen. Människor får mera köpkraft med de skattesänkningar som statsbudgeten innehåller.

För oss socialdemokrater är det också självklart att solidaritet mellan människor inte stannar vid nationsgränsen. Sverige har råd - och en skyldighet - att på så många sätt som möjligt bidra till en rättvisare värld. Därför höjer vi återigen biståndsnivån så att vi 2006 återigen kommer ha ett bistånd som är en procent av bruttonationalinkomsten. Därmed kan vi bocka av ytterligare ett av socialdemokraternas vallöften från valet 2002.

CARIN JÄMTIN SVEN-ERIK ÖSTERBERG ULLA PERSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons