Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi är stolta över Sverige!

Annons

Socialdemokraterna gick till val på bland annat mindre barngrupper och fler anställda i förskolan, fler lärare i skolan, bättre villkor för barnfamiljerna, fler anställda i sjukvården och kortare köer, välfärd byggd på allemansrättens idé, trygghet på jobbet, trygghet på ålderns höst, trygghet mot brott, en hållbar utveckling och ett företagsammare Sverige,

Regeringsförtroendet säkrades på valdagen. Regeringen gjorde ett program tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet. Det innehöll 121 punkter. Idogt har vi betat av punkt efter punkt under perioden och kan nu konstatera att det allra mesta har vi genomfört eller är på väg att genomföra.

Från år 2005 avsätts 1 miljard kronor till nya tjänster inom barnomsorgen. Maxtaxan har inneburit stora lättnader i barnfamiljer-nas hushållsekonomi. En femårig satsning på ökad kvalitet i skolan under 2001-2006 innebär att 15 000 lärare och andra specialister kan anställas. Barnbidraget har höjts, taket i föräldraförsäkringen höjs 2006 från 25 000 kronor till 33 000 kronor per månad.

Dessutom har vi gjort stora infrastruktursatsningar, uppgörelse om energipolitik, beslut om försvars- och säkerhetspolitik och snart klarat av att utbilda 4 000 nya poliser. Vi har förstärkt skyddet mot diskriminering.

Detta är några av alla beslut som vi kommit överens med samarbetspartierna om. Dessutom har vi klarat en stark ekonomi och en hög tillväxt i Sverige.

Då den borgerliga maktalliansen beskriver Sverige målar de en mörk bild. Det är mycket sämre här än på andra håll, säger de. Samtidigt visar de inte på var det är så mycket bättre och hur de vill ha det. De borgerliga partierna har stora svårigheter att ge klara besked om vilken politik de vill föra om de når den åtråvärda makten.

Vi socialdemokrater är stolta över Sverige men än finns mycket kvar att göra. Regeringsduglighet är att ha förmågan att leverera ekonomisk stabilitet och social utveckling till medborgarna - inte bara att mysa ihop och visa upp glada ansikten. Det räcker inte att envist hävda att allt kommer att ordna sig bara man kommer till makten.

Är allianspartierna inte alls bekymrad över alla de politikområden där de inte ger väljarna klara besked? Ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen, familjepolitiken, sjukförsäkringen, energipolitiken är några av de områden där de håller väljarna på sträckbänken. När ska de börja leverera den politik de ska föra och ge väljarna besked?

Vi tror inte att sänkningar i ersättningssystemen får människor friskare eller att vi får fler i arbete genom sämre a-kassa. Vi tror inte att barn blir tryggare av kortare föräldraledighet. Vi tror inte att vi ökar tryggheten för äldre genom att höjda avgifter inom sjukvården eller genom att göra mediciner dyrare. Hur hänger detta ihop? Vi väntar på Alliansens svar!

Vi har en klar politisk vilja även för framtiden där solidaritet är ledstjärnan. Vi tar människors oro på allvar. Vi vill ha ett Sverige i full sysselsättning där inkomstklyftorna minskar och girigheten trängs tillbaka. Vi vill forma ett samhälle där ekonomiska, sociala och ekologiska mål är i balans med varandra. I alla beslut är detta överordnat.

Integrationspolitiken är en av mandatperiodens viktigaste frågor. För oss socialdemokrater kommer den att bli det även framgent. Vi vill leva i ett Sverige där alla räknas och där vi tar gemensamt ansvar för varandra.

Mot detta står en moderat politik som i sin nya retorik kan låta förföriskt likt den socialdemokratiska men med högre avgifter i sjukvården, dyrare mediciner, lägre ersättningar till arbetslösa, sjuka och föräldralediga. Hur förbättrar detta Sverige för de människor som oroar

sig för jobbet och för sin hälsa?

Margareta Israelsson

Göran Magnusson

Mariann Ytterberg

Paavo Vallius

Pia Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons