Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi är stolta över vad vi har gjort

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick 2010 till val med en gemensam politik om vi fick väljarnas förtroende att styra Västerås, vilket vi också fick. 

Annons
Då och nu. Ulla Persson (S), Vasiliki Tsouplaki (V), Magnus Edström (MP) och Marléne Tamlin (MP) i valrörelsen 2010. Foto: VLT:s arkiv

Vi vill här lyfta fram några områden där vi är extra stolta över att kunna säga att vi fört en rödgrön politik för förbättrad välfärd, nya jobb och en grön omställning av Västerås.

• Matfrågan

Genom arbetet med Framtidens mat på skolorna, förskolorna och äldreboenden har vi ökat andelen ekologiskt och vegetariskt och minskat matsvinnet.

• Önskad tjänstgöringsgrad

Införs nu successivt inom kommunen där heltid är en rättighet och deltid en möjlighet.

• Motverka barnfattigdomen

Vi har utökat föreningsstödet, skapat fler kolloplatser, utökat stöd vid jul och student till familjer med försörjningsstöd, infört fler gratisaktiviteter på loven och under terminerna.

• Motverka ungdomsarbetslösheten

Vi har ökat antalet sommarjobb och satsat på Ungdomskontraktet, där unga mellan 18-25 år erbjuds att studera och arbeta samtidigt i kommunens verksamhet, med mycket goda resultat.

• Cykelfrågorna

Under 2010-2013 har vi prioriterat gång- och cykeltrafikanter. Gång- och cykelvägarna är de första vägarna som plogas och sandas när det är halt eller har snöat. Totalt har cirka 17,5 kilometer ny gång- och cykelväg byggts och 4 kilometer cykelväg har rustats.

• Kollektivtrafik

En helt ny kollektivtrafik Smartkoll har införts, med snabbare och tätare turer, sänkta priser på flerresorskorten samt infört rabatter för seniorer och ungdomar.

• Social resursfond har inrättats i budgeten som stärker det långsiktiga förebyggande sociala arbetet.

• Klimatprogram och handlingsplan med tuffa mål och åtgärder har antagits.

• Vattenfrågorna

Flera strategiskt viktiga beslut har tagits som Vattenplan och VA-policy där ett renare vatten och kretsloppsfrågorna nu fått större utrymme och tas på större allvar.

• Stadsutveckling

En översiktsplan för det nya stationsområdet har antagits liksom den kommunövergripande Översiktsplanen 2026 med utblick mot 2050.

• Demokrati 

Ett stort ungdomsdialog- och inflytandearbete har startats.

• Lekplatser

Flera lekparker har byggts och rustats upp, beslut om att bygga en skejtpark har tagits.

• Friluftsliv och badplatser

En handlingsplan för att stärka friluftslivet har antagits. Stranden vid Björnöbadet har breddats, en ny badplats i Gäddeholm har byggts och i sommar blir nya Lögarängen klar med sandstrand och bryggor.

• Föreningsstödet till barn- och ungdomsföreningar har stärkts

• Skolan

Vi har tagit flera åtgärder för att bli en ledande skolstad, bland annat Mälardalens kompenscentrum för lärande, förbättrad matematikundervisning, startat KomTek (kommunal teknikskola) och satsat på höjda löner för lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

• Energifrågor

Ny samförbränningspanna byggs av Mälarenergi som minskar användningen av fossila bränslen. Satsningar på solenergi och småskalig förnyelsebar elproduktion har gjorts.

• Kultursatsningar

Genom ökade anslag till Kulturskolan har fler elever kunnat tas emot. En budgetpost som innebär att det avsätts pengar för offentlig utsmyckning vid nybyggnationer har införts. Anslagen till Västmanlandsmusiken och Västmanlands teater har ökat. Sveriges längsta öppna graffitivägg har öppnats i hamnen.

• Äldreomsorg

Satsningar har genomförts på bättre mat och ökade möjligheter till utevistelser där anläggande av trädgårdar på boenden ingår, utvecklat e-hemtjänster för bättre service för de som önskar.

• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Ett nytt program har antagits och flera satsningar i våra friluftsområden har gjorts.

• Jämställdhet

Vi har bland annat infört att kommunens budget ska presenteras ur ett jämställdhetsperspektiv och vi har antagit en jämställdhetspolicy som visar hur Västerås ska bli en jämställd kommun att leva i för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Det här är en långt ifrån fullständig sammanfattning av den politik som vi har arbetat med under mandatperioden men det ger en bild av det Västerås som vi, tre enskilda partier, nu tar med in i 2014 års valrörelse.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons