Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi är trygga med Mälarenergi

Annons
Eniga. Styrelsen för Mälarenergi är enig i sitt försvar för förnyelsen av kraftvärmeverket.Foto: VLT:s arkiv

I debattartikel den 13 mars framför skribenterna i Nale kritik angående hanteringen runt förnyelsen av kraftvärmeverket. Låt oss först backa till syftet med förnyelsen av kraftvärmeverket. Det är att:

• Säkra fortsatta låga fjärrvärmepriser

• Ersätta huvuddelen av kvarvarande kol och torv för att minska koldioxidutsläppen

• Förnya anläggningen

• Säkra tillgången till bränsle

Det var uppdraget Mälarenergi fick, vilket också Mälarenergi presenterade en lösning för, och som ett enhällig kommunfullmäktige ställde sig bakom 1 december 2011. Ärendet för den nya anläggningen behandlades i kommunfullmäktige och beslutades enligt två punkter.

Dels ett beslut om investeringen och finansiering (Dnr: 2011/628-KS-040), dels ett beslut om detaljplan för kraftverksområdet (Dnr: 2011/598-KS-213). Det är det upp-draget som Mälarenergi nu genomför.

Skribenternas påstående om att återrapportering inte skett till kommunstyrelsen i två utestående frågor stämmer inte. Mälarenergis rapport har behandlats och godkänts i kommunstyrelsen 2011-11-23 (Dnr: 2010/388-KS).

I samband med detta fick Mälarenergi i uppdrag att årligen till kommunstyrelsen redovisa hur verksamheten bedrivs och då i första hand vad gäller utvecklingen av bränsleval.

Mälarenergi har också tagit fram en bränslepolicy som beslutats i styrelsen för Mälarenergi AB den 10 juni 2103. Vi vill också korrigera en annan felaktighet i skribenternas inlägg: investeringen är på 2,85 miljarder kronor och inte 4 miljarder som skribenterna uppgav.

Avfallsbränslet som tas in är utsorterat, men det kan finnas restprodukter som metall i det. Därför ingår en bränsleberedning i investeringen.

Den sorterar ut det man inte vill ha in i pannan, som metaller, som tack vare detta kan material- återvinnas. Bränslet innehåller en del plast, men består till stor del av biomassa i form av papper och trä som inte går att materialåtervinna på ett mer effektivt sätt.

Alternativet till energiåtervinning för detta restavfall är oftast avfallsdeponier och därmed utsläpp av metangaser som följd.

I det uppdrag Mälarenergi fick är ekonomi en viktig del och därmed även bränsleflexibilitet. Ett alternativ med bara ett bränsle, biobränsle från skogen, skulle ge en prisökning för kunderna med cirka 30-40 procent.

Tack vare den valda lösningen uppnås bränsle-flexibilitet och vi kan erbjuda länder som i dagsläget inte har möjlighet att tillgodogöra sig den energi som finns i restavfallet, en kombinerad behandlings- och återvinningstjänst. Sammantaget leder detta till att flera av syftena med investeringen nås.

Påståendet om ”väsentliga” kostnader för hygien och vaccinering känner vi inte igen. Mälarenergi agerar efter försiktighetsprincipen för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Precis som man gör inom hela verksamheten och som på andra anläggningar runt om i Sverige. Oavsett om det handlar om avloppsrening, energiåtervinning eller traditionell avfallshantering.

Naturligtvis tar vi inga beslut som äventyrar miljö och hälsa. Mälarenergis verksamheter är omgärdade av lagar, tillstånd, krav och tillsyn från flera olika myndigheter.

Vi är trygga med Mälarenergis ledning, deras kompetens, den verksamhet de bedriver och den insyn och transparens de har. Vill man få klarhet i vad som beslutats kan man gå till de handlingar som presenterats för och beslutats av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons