Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi avstyrker federationen mellan högskolan och Örebro universitet

Annons

Det omgivande samhället uttryckte i samband med remissen av organisationskommitténs förslag genomgående stor tveksamhet till en fusion mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet. De båda campusstäderna Västerås och Eskilstuna var negativa. Nu förs en diskussion i respektive styrelse om att istället bilda en federation mellan de två lärosätena.

De båda campusstäderna (liksom landstingen i Västmanland och Sörmland) är positiva till federationstanken. Våra egna rapporter/utredningar stödjer tanken på att

Mälardalens högskola ingår i en bred samverkan med flera partner, där Örebro universitet kan vara en. Vi är däremot avvisande till den föreslagna federationen, med enbart Mälardalens högskola och Örebro universitet som parter, gemensam administrativ överbyggnad etcetera. Båda städerna ser vid en sådan begränsad federation faror för utvecklingen av respektive campus vad gäller studentvolymerna, möjligheterna till allsidigt utbud av utbildningar och risken för ensidigt sammansatta studentgrupper, till exempel övervikt av manliga studenter vid Campus Västerås.

Mälardalens högskolas akademiska styrka ligger inom teknik (där man har eget vetenskapsområde) och hum/sam (där man sett till akademisk kvalitet sannolikt borde ha det). För Eskilstuna och Västerås är det på grund av arbetsmarknadens efterfrågan lika viktigt att båda disciplinerna finns inom

våra campus, med möjlighet till utbildning på masternivå och egna forskningsresurser.

Det regionala samarbetsmönstret för Västerås och Eskilstuna är mycket tydligt vänt österut från de båda orterna. Arbetspendling och övriga relationer stärker hela tiden Mälardalsområdet.

En ny samverkan utan administrativ överbyggnad bör ske med flera högskolor/universitet i Mälardalen, till exempel Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan, Södertörns högskola och Örebro universitet. Önskvärt är också att något internationellt universitet deltar i samarbetet.

Det är viktigt att arbeta med att förstärka Mälardalens högskolas profil och slå fast utredningsområden. Högskolans utveckling är av största betydelse för utvecklingen i Västmanland och Sörmland. Vi anser att Mälardalens högskola ska:

- Fortsätta att förstärka och vidareutveckla sin tekniska profil.

- Utifrån sin faktiska vetenskapliga kvalitet, vilken är tillräckligt hög, starkt verka för att tilldelas vetenskapsområde inom hum/sam med därtill hörande ökad tilldelning av forskningsresurser och examinationsrätt.

- Verka för att inom dessa båda vetenskapsområden kunna genomföra utbildningar på såväl magister- som masternivå inom

skolans olika utbildningsvägar, det vill säga genomgående vara anpassad till Bolognaprocessens krav.

- Bidra till förutsättningar för livskraftiga campus i både Eskilstuna och Västerås, innebärande sådan fördelning av utbildningslinjer, kurser och forskning att detta möjliggörs.

För att genomföra dessa intentioner, anser vi att Mälardalens högskola bör arbeta med den strategi som man själv uttryckt i "Mälardalens högskola - samverkan genom akademisk excellens för hållbar nytta i ett internationellt sammanhang". Strategin ger uttryck för ett självständigt lärosäte som bygger sin framgång på bred samverkan med såväl andra akademier som det omgivande samhället och näringslivet. Vi är beredda att stödja denna inriktning, bland annat genom att i lämplig form medverka till ökad extern finansiering. Det kan ske genom bildandet av en fond, insamlingsstiftelse eller liknande som vi är beredda att aktivt stödja och bidra till.

Elisabeth Unell (M)

Ordförande i kommunstyrelsen i Västerås

Jimmy Jansson (s)

Vice ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna

Magnus Edlund (m)

Ordförande i landstingsstyrelsen i Västmanlands län

Lotta Finstorp (m)

Ordförande i landstingsstyrelsen i Sörmlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons