Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi behöver fler företag som investerar i u-länder

Annons

En liten men viktig del av Sveriges och andra rika länders bistånd till utvecklingsländerna sker genom riskkapitalinvesteringar. Målet är att göra långsiktiga och hållbara investeringar i företag inom den privata sektorn. De i sin tur leder till ökade inkomster och ökad tillväxt, vilket är helt avgörande i fattigdomsbekämpningen. För Sveriges del har statens riskkapitalbolag Swedfund ansvaret för denna del av utvecklingssamarbetet. Tillsammans med svenska företag gör vi investeringar i utvecklingsländer och så kallade transitionsländer, framförallt i Asien, Östeuropa och före detta Sovjetunionen. Sedan starten 1979 har vi med gott resultat gjort cirka 180 investeringar i drygt 50 länder.

Eftersom denna form av bistånd har varit effektivt talar mycket för att verksamheten successivt kommer att öka i omfattning. Förutsättningen är emellertid att Swedfund får tillräckligt många - framförallt små och medelstora företag - som tillsammans med oss vill satsa i länder och på marknader som har stor potential för framtiden.

Ett av de många företag som samarbetar med Swedfund är Karlssons Spools AB i Sala. Företaget har 110 anställda i Sverige och tillverkar utrustning för hydrauliska ventiler. Tillsammans med Swedfund har Karlssons Spools nyligen gjort en investering i Kunshan i Kina för lokal produktion för den växande kinesiska marknaden.

Vi efterlyser nu fler företag som vill investera tillsammans med Swedfund. Jag har förståelse för om många små och medelstora företag tvekar att etablera sig i länder där riskerna otvivelaktigt är större än i Sverige och EU. Samtidigt är möjligheterna mycket stora för företag som finns på plats i ett tidigt skede. Karlssons Spools och många andra företag har redan upptäckt detta. Och vi hoppas som sagt att fler ska göra det.

Vilka är då de viktigaste skälen för att investera i utvecklingsländer och andra "besvärliga" länder där Swedfund verkar? Ur företagens perspektiv är det självfallet helt avgörande att investeringen är långsiktigt lönsam och bidrar till att utveckla företaget. Att så ska vara fallet är också grunden för Swedfunds verksamhet.

En gemensam nämnare för små och medelstora företag som vill växa är att de tidigt i utvecklingen satsar på internationalisering. Det kan självfallet handla om export från Sverige, men lika ofta handlar det om att tidigt etablera sig i nya länder och på nya och växande marknader. Det var så våra etablerade svenska storföretag blev stora. Ericsson och Nobel investerade redan vid förra sekelskiftet i länder som Ryssland, Kina och Hongkong.

På samma sätt är det i dag. Det är genom att dra nytta av internationaliseringens möjligheter som dagens små och medelstora företag kan bli stora. Då som nu är det också viktigt att våga satsa i länder med en lägre utvecklingsnivå än Västeuropa, men som därför har desto större tillväxtpotential. De företag som satsade i Baltikum i början av 1990-talet har i de flesta fall gjort en fantastisk resa och kan vittna om detta.

Men hur är det då med riskerna? Är det inte svårt för ett företag med kanske 200 anställda i Sverige att bygga upp en fungerande verksamhet i tidigare Sovjetrepubliker, i Asien eller i Afrika? Självklart är det så, men det är bland annat därför Swedfund finns. Vi har kunskaper om ekonomiska och politiska förhållanden och ett unikt kontaktnät i de länder där vi verkar. Med hjälp av dessa kunskaper och kontakter kan vi stärka de bolag som vi samarbetar med. Swedfund - med svenska staten som ägare - ger också en kvalitetsstämpel och en ökad legitimitet för våra partner.

Möjligheterna att nå framgång i nya länder och på nya marknader är stora. Tillsammans kan vi lägga grunden för långsiktiga och lönsamma investeringar. Samtidigt utgör Swedfunds investering en del av det svenska utvecklingssamarbetet. Det är dessutom en effektiv form av bistånd - vi bidrar till att utveckla den privata sektorn och öka välståndet i utvecklingsländerna.

Björn Blomberg

Möjligheterna för svenska företag att nå framgång i nya länder och på nya marknader är stora. Tillsammans kan vi lägga grunden för långsiktiga och lönsamma investeringar, skriver Björn Blomberg, vd för Swedfund.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons