Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi behöver fler privata jobb!

Annons

Den senaste tiden har jobben och företagens villkor glädjande nog hamnat i fokus i den politiska debatten. Det har talats om förenklingar och förbättringar för företag, hur ett arbetsbefrämjande skattesystem bör se ut, hur rörligheten på arbetsmarknaden kan ökas, hur anställningar bör förenklas och om hur vägen till jobb kan bli rakare för alla dem som står utanför arbetsmarknaden.

Det fanns därför stora förhoppningar inför regeringsförklaringen. Tyvärr saknades rejäla visioner och djärva grepp för att förbättra situationen. När dryga miljonen människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden är det lätt att förstå att något är fel och att något drastiskt måste göras. Vad Sverige - och de offentliga finanserna - i första hand behöver är fler jobb i privat sektor och inte nya AMS- och stödåtgärder som ska öka jobben i offentlig sektor. Jobb i den privata sektorn är en nödvändighet för att skatteinkomsterna skall räcka till framtidens välfärd. Låt oss göra en enkel överslags-beräkning för att illustrera detta:

Säg att ett nytt jobb skapas och att personen ges 25 000 kronor i månadslön, vilket innebär en årslön på 300 000. Den arbetsgivare som anställer vederbörande ska på lönen betala sociala avgifter, cirka 100 000. Den totala kostnaden blir därmed cirka 400 000.

Om personen anställs i offentlig sektor ska han/hon betalas med skattepengar. Det offentliga får tillbaka kommunalskatt (cirka 100 000) och sociala avgifter (cirka 100 000). Nettokostnaden för det offentliga blir därför 400 000-200 000=200 000.

Om personen anställs i privat sektor betalar den privata arbetsgivaren hela lönen och de sociala avgifterna. Det offentliga betalar inget utan får i stället ett tillskott i form av 100 000 i kommunalskatt och 100 000 i sociala avgifter. Nettointäkten för det offent-liga blir cirka 200 000 kr. Minus

200 000 eller plus 200 000! Det är således effekten på de offentliga finanserna om det nya jobbet skapas i offentlig eller privat sektor. Räknat på 3 000 nya jobb i Västmanland, vilket är en rimlig målsättning för att göra något radikalt åt arbetslösheten, blir resultatet minus 600 miljoner kronor mot plus 600 miljoner - en skillnad på 1,2 miljarder.

Härav följer att rätt medicin är att i ett första steg stimulera den privata företagsamheten så att nya jobb växer fram där - och att sedan i ett andra steg, när skatteintäkterna ökat, göra nödvändiga satsningar på offentliga jobb inom vård, skola och omsorg.

Att göra tvärtom är fel och riskerar att på sikt framtvinga ytterligare skattehöjningar och/eller ytterligare försämringar av framtidens vård och äldreomsorg. Den privata sektorn genererar skatteintäkter till stat och kommuner. Alla tjänar därför på en expansiv privat sektor. Fler framgångsrika företag leder till högre tillväxt och att fler får jobb, vilket ökar skatteintäkterna och gör det möjligt att också satsa på en bra och effektiv offentlig sektor.

Den centrala uppgiften för Sveriges politiker - oavsett politisk färg - måste därför vara att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företagsamhet. Hur får vi igång de investeringar som i slutändan ger jobb? Hur får vi många fler att vilja satsa på att starta företag? Hur gör vi det överskådligt och enkelt att anställa? Bra svar på dessa frågor ger Sverige fler jobb och ökat välstånd för alla.

Peter Söderstedt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons