Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi bestämmer själva hur det ska bli

2009 har precis börjat. Nyårslöften har getts och det har över helgerna funnits tid till reflektioner över det som varit och planering för det som komma skall.

Annons

Under hösten drog lågkonjunkturen in över Västmanland. Många företag i vårt län har sett orderingången krympa med ekonomiska svårigheter och varsel som följd.

Vi kan inte bortse från de faktiska effekterna av finanskrisen men, vad vi kan bestämma hur vi väljer att tänka och agera. Vi avgör själva om vi vill möta framtiden med huvudet i sanden eller med blicken fäst på horisonten.

I Västmanland handlar det om att med gemensamma krafter arbeta för ett företagsklimat i världsklass. Fokuseringen måste vara att återigen få igång vår motor dvs. företagen för att rädda välfärden och tillväxten.

På både regional och nationell nivå behövs därför olika stimulanser till företagen till exempel att:

. snabbt åtgärda dagens hjärtstillestånd i kreditgivningen som såväl förlamar lönsamma investeringar, som försätter företag i kortsiktiga likviditetsproblem.

-.Tidigarelägga offentliga investeringar i fastighetsunderhåll och infrastruktur.

Myndigheter och kommuner ser över och förkortar sina handläggningstider och upprätta olika typer av "snabbehandling", inte minst för miljö- och energiinvesteringar

. Se över och lätta på företagens kostnadssida. Många företagare i vårt län har betonat vikten av sänkt arbetsgivaravgift, sänkt kapitalinkomstskatt och lägre inkomstskatt. Stämpelskatten ifrågasätts också i tider då investeringar behöver uppmuntras.

Historien berättar för oss att varje nedgång i ekonomin följs av en ny uppgång. Om vi agerar klokt och förvaltar våra resurser rätt under de kärva åren har vi stor chans att stå ordentligt rustade i nästa uppgångsfas. Detta kräver kreativa företagare men det kräver också ett modigt och visionärt politiskt ledarskap.

I det långa perspektivet är en säker och kostnadsmässig energiförsörjning en fråga många företagare också lyfter fram. Detta är ett område som behöver en blocköverskridande och tydlig lösning.

På varselfronten är det högkonjunktur. De företagare jag möter som tvingas varsla medarbetare om uppsägning säger att detta är ett av de tyngsta besluten att ta. Samtidigt som man tvingas till sådana beslut måste man blicka framåt. I Västmanland uppger hela

81 % av företagen i vår företagarpanel att man känner oro för att de efter en personalminskning inte kommer att ha kvar den för verksamheten bästa kompetensen då turordningsreglerna vid uppsägning lägger hinder i vägen. Regelverket är inte anpassat till företagens villkor och det kompetensbehov som företagen har. Dessutom innebär LAS att våra ungdomar missgynnas då sist in, först ut, oftast innebär att det är de yngre som får gå.

Men med utmaningar följer också möjligheter. I många företag formas nu nya strategier för att nå bättre konkurrensförmåga, nå nya marknader och skapa bästa möjliga interna förutsättningar. För alla dessa är förutsättningarna i kommunen avgörande för framgång. Jag vet att man i många kommuner i regionen nu ambitiöst tar sig an uppgiften att förbättra sitt lokala företagsklimat.

Jag hoppas att de nyårslöften kommunala politiker och tjänstemän avgett handlar om just detta; att förbättra sina kontaktytor i vardagen med företagare, att öka kvaliteten och omfånget av sin upphandling från privata företag samt att förbättra sin service och tillgänglighet.

Även om många rubriker är svarta som vinternatten finns ljusglimtar. Många företag i vårt län har svårt att hitta kompetent arbetskraft för att kunna tillgodose kunders efterfrågan.

Under hösten har vi i Svenskt Näringsliv, landet runt, genomfört mer än hundra möten mellan företagare och politiker under rubriken Utmaningen. Genom att lyfta fram företagens vardag och villkor kan vi gemensamt ge våra företag stabila och långsiktiga villkor som tryggar tillväxt och uppmuntrar företagsamhet i både hög- och lågkonjunkturer.

Kristin Lahed

regionchef Svenskt Näringsliv

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons