Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi får inte slå oss ro

Annons

Sverige och svenska företag utsätts för ett allt starkare konkurrens- och omvandlingstryck. För att upprätthålla den svenska konkurrenskraften krävs ständig förnyelse i form av nya produkter och bättre produktionsmetoder. Jag är övertygad om att Sverige även framöver har mycket goda förutsättningar att vara en framgångsrik industrination.

Men vi måste fortsätta att utveckla förutsättningarna för svensk industriproduktion. Statens roll är att skapa förutsättningar för att Sverige ska ha världens bästa forskning och utbildning, en stabil samhällsekonomi, ett välfungerande innovationssystem och ett förstklassiskt företagsklimat.

Sverige är i dag ett av de länder i världen där såväl stat som näringsliv satsar mest på forskning och utveckling. Resultatet av den målmedvetna satsningen på Sverige som kunskapsnation är att Sverige, inom EU, har högst andel av arbetskraften i kunskapsintensiva arbeten. Men vi får inte slå oss till ro, den globala konkurrensen är stenhård.

Nya länder har tagit plats på den globala marknaden och konkurrerar framgångsrikt. Globaliseringen innebär stora möjligheter för Sverige men också stora utmaningar. Att utveckla förutsättningarna för industriproduktionen i Sverige är helt avgörande för att vi även framöver ska vara framgångsrika i den allt tuffare internationella konkurrensen.

Samtidigt måste vi förhålla oss till det faktum att lönekostnaderna i Sverige är mycket högre än vad som är fallet i flera av våra nya konkurrentländer. Detta innebär att det är genom kunskap och kompetens som vi måste gå vidare för att stärka industriproduktionens förutsättningar.

I rapporten Produktion för konkurrenskraft som Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har tagit fram i samarbete med ett stort antal andra aktörer finns flera mycket intressanta förslag och slutsatser. IVA:s rapport ligger väl i linje med det arbete som regeringen har inlett tillsammans med företrädare för sex av Sveriges nyckelbranscher och dess fackliga organisationer: trä/skogs-, metallurgi-, fordons-, läkemedel-, IT/telekom- samt bioteknikindustrin. Sex stycken nyckelbranscher som bidrar till över 80 procent av det svenska näringslivets satsningar på FoU, ger 550 miljarder i exportinkomster, direkt ger cirka 600 000 arbetstillfällen i Sverige, är mycket starkt knutna till Sverige som ett framgångsrikt produktionsland. Flera av dessa branscher är helt centrala för tillväxt och utveckling i Västmanlands län.

Det påbörjade arbetet mellan stat, fack och näringsliv kommer att resultera i strategiprogram med åtgärder med fokus på förutsättningarna för produktion och FoU i Sverige. I sommar påbörjas en gemensam satsning mellan stat och näringsliv inom fordonsforskningen. Staten och näringslivet satsar tillsammans totalt närmare 900 miljoner kronor under de närmaste åren. Av dessa går över 600 miljoner kronor direkt till produktionsforskning. Satsningen inriktas mot fordonsindustrin, men är lika relevant för övrig tillverkande industri och för Sveriges tusentals mindre underleverantörer.

Satsningen på produktionsforskningen kopplar samman Sveriges styrkor som produktionsland med vår framgångsrika forskning och är en viktig förutsättning för att den svenska industrin ska kunna producera nytt, bättre och klokare.

Jag är övertygad om att vi bäst möter globaliseringens utmaningar genom offensiva satsningar på kunskap och kompetens, inte låga löner eller otrygga arbetsvillkor.

Thomas Östros

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons