Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi i miljöpartiet bortser inte från länets stora alkoholproblem

Annons

@Vinjett med pil:Det duger inte enbart att med sjukvården lappa och laga de skador som följer av missbruket. Vi vill gå längre än så och komma tillrätta med orsakerna, skriver landstingsrådet Thomas Wihman, (mp). Artikeln är en replik på Dan Karlssons (v) inlägg den 8 januari.

Dan Karlsson (v) lyfter i en debattartikel den 8 januari i VLT fram den höga alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar. Han bortser från att påpeka att den bild han målar upp är resultatet av en förd politik som bär hans eget partis signum i Landstinget Västmanland. Vänsterpartiet och socialdemokraterna har suttit tillsammans vid makten i två mandatperioder, alltså i över åtta år.

Vi är överens om att alkohol är ett stort problem i samhället. I Landstingsplanen står det att landstinget måste -intensifiera det förebyggande arbetet mot tobaksbruk, alkoholkonsumtion och sexuellt överförbara sjukdomar-. Exempel på insatser är vårdcentralernas arbete i samtal med så kallade riskpatienter med för hög alkoholkonsumtion och detta åliggande finns idag inom Familjeläkaravtalet. Andra insatser är arbetet inom sjukhusvården med att förebygga ett upprepat beteende vid konstaterade skador på grund av alkoholen.

Alkohol och andra droger är ett enormt stort problem i vårt samhälle och det duger inte enbart att med sjukvården lappa och laga de skador som följer av missbruket. Vi vill gå längre än så och komma tillrätta med orsakerna till missbruket.

Landstingets ansvar för hälsofrågor måste betonas och stärkas genom att forma en folkhälsopolitik som ger resultat i form av minskad tillströmning till sjukvården. Samarbete med kommunerna och alla organisationer som arbetar med förebyggande arbete är en av grundpelarna i att forma denna politik.

Vi vet att flera av orsakerna är kopplade till en bristande framtidstro och bakomliggande depressioner som gör att människor, både ungdomar och vuxna, använder alkohol och droger som en form av självmedicinering. Ett asocialt beteende med våld och brottslighet utlöses av alkohol och droger men har också sin grund i annan problematik.

Genom att bryta det sociala mönstret över generationsgränserna kan vi också få en förbättring på lång sikt och därför är det viktigt att landstinget arbetar via familjecentra och i barnhälsovården och vid ungdomsmottagningarna med förebyggande arbete och stöd och hjälp för att lösa alla typer av problem, bland annat depressioner som idag helt går att bota.

Det politiska arbetet med nästkommande landstingsplan tar fart under januari för att senare tas i fullmäktige under juni månad. Jag för gärna en konstruktiv debatt om tänkbara åtgärder inom landstingets ram för folkhälsopolitik. Jag för gärna denna debatt även offentligt i medierna eller på annat sätt. En stark framtidstro med arbete, utveckling och välstånd är grunden för att vi som människor ska fungera i samhället. Att bli sedd som individ måste vi alla i familjen, nätverket och bland vännerna hjälpa till med. Då kan vi även minska missbruket och få ned de allvarliga skadeverkningarna av en för hög alkoholkonsumtion.

Thomas Wihman

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons