Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Vi kan inte vänta längre"

(S): Vi är beredda att ta oss an sjukvårdens svåra framtidsutmaningar.

Annons

Det finns ingenting som människor mer förknippar med välfärd än hur hälso- och sjukvården fungerar. Att tillsammans finansiera hälso- och sjukvården är en garanti för att man får den hjälp man behöver i livets olika situationer. Snart når 40-talisterna den vårdkrävande åldern 85+. Samtidigt blir det färre i arbetsför ålder som ska försörja resten av befolkningen och stå för att det kommer skattemedel att betala välfärden med.

Detta medan förväntningarna och kraven på sjukvården blir allt större. Hur ska vi ha råd med att sjukvården ska kunna göra allt mer för allt fler?

Det här kräver ett ledarskap som klarar av att göra svåra avvägningar och beslut. Ett ledarskap som möter frågorna med värderingar om att alla – inte bara några – har en plats. Redan idag måste vi ta oss an utmaningen. Det börjar bli bråttom.

Sveriges framgångsrika sjukvård och befolkningens generellt sett goda hälsa har byggts upp till stor del tack vare principen att sjukvården ska betalas efter förmåga och ges efter behov.

En rapport från Sveriges kommuner och landsting kom i våras fram till att kommunal- och landstingsskatten skulle behöva höjas med 13 kronor för att klara av alla behov och förväntningar på välfärden 2035. 13 kronor! Det säger sig självt att det inte går. I stället måste det till andra lösningar: till exempel effektiviseringar, prioriteringar och att göra det möjligt för fler att komma ut tidigare i arbetslivet och orka stanna där längre.

Det behövs också en politik på riksplanet som ser att sjukvårdens behov ökar och är beredd att omfördela pengar från andra sektorer.

Under den här mandatperioden har den borgerliga regeringen krympt statsbidragen till landstingen. Arbetslösheten är idag högre än för fyra år sedan. Det ger mindre skatteinkomster att göra sjukvård för. I Västmanland innebär det att landstinget har gjort och står inför ytterligare stora nedskärningar. Med en rödgrön regering får landstingen ökade resurser. I form av större statsbidrag, men också genom en politik som ger fler jobb.

Västmanland är ett litet landsting. Allt för litet för att klara allt själv. I dag köper vi mycket vård från våra grannlandsting. Det är ingen långsiktig lösning. Det är bättre att gå ihop och bilda en större region, så att resurser kan utnyttjas effektivare. Kunskapsunderlaget blir större. Vi kan lättare få tag i läkare och sjuksköterskor med rätt utbildning och kompetens. Även kollektivtrafiken skulle kunna lösas enklare i en tid då många reser över länsgränser för att komma till jobb och utbildning. Under den här mandatperioden har allt arbete med att bilda en större region lagts på is. Det är tydligt att moderaterna tycker att den här frågan är så besvärlig att man inte ens vill ta i den.

Den dyraste sjukvården är den specialiserade. Där måste resurserna samordnas för att vården ska bli effektivare. Den nära sjukvården som vi behöver ofta, på vårdcentraler och närsjukhus, måste finnas nära där människor bor.

Det är också nödvändigt att se över hur organisationen fungerar i vårt eget landsting. Det gäller processer, logistik och effektiva scheman för alla yrkeskategorier. Vi Social-demokrater anser att rätt yrkeskategori ska användas till rätt arbetsuppgifter. Därför ska vårdpersonal i högre utsträckning ägna sig åt just vård och mindre åt administration och städning. Det finns det andra professionella yrkesgrupper för.

Landstinget Västmanland ska vara en arbetsplats där man kan och vill arbeta även efter den dagen man fyllt 65. Arbetsmiljön måste vara hållbar och inte slita ut människor i förtid. Landstinget måste också kunna ta tillvara på all den kunskap som finns bland våra invandrare. I dag går många högt utbildade invandrare utan jobb. Vi kan inte slösa bort en sådan viktig arbetskraftsresurs.

Prioriteringar, effektiviseringar och vägen mot en större region tar tid. I dag kan vi se hur mycket av framtidsarbetet under den nuvarande majoriteten har stannat av på grund av att man inte vågar eller orkar ta tag i frågorna. I stället pågår en sönderstyckning och utförsäljning av sjukvården som gynnar de privata vårdbolagen, men knappast löser framtidsproblemen.

Vi kan inte vänta längre. Landstinget Västmanland behöver ett nytt styre.

Denise Norström

Västeråsgruppledare för Socialdemokraterna i Landstinget, kandidat till landstingsfullmäktige

Tommy Levinsson

Västeråskandidat till landstingsfullmäktige

Rigmor Åkesson, Kungsör, oppositionslandstingsrådkandidat till landstingsfullmäktige

Kenneth Östberg, Norberg, kandidat till landstingsfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons