Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste bekämpa arbetslösheten på allvar

Annons

Förra veckan var 234 000 personer öppet arbetslösa och 112 890 stycken sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är 347 000 personer som inte får möjlighet att försörja sig själva, trots att de inget hellre önskar. Varsel om flyttning av arbeten inom främst tillverkningsindustri ökar. Det sker på stora arbetsplatser och på små.

Saabs tillverkning i Trollhättan är i farozonen. I Köping har Getrag och Volvo flyttat arbeten till utlandet. Nyligen meddelade Calesco Foil i Kolbäck att man skall flytta sex eller sju jobb till Polen. Effekterna blir givetvis att antalet arbetslösa ökar. Det sker dessutom inom tillverkningsindustrin, där antalet jobb redan tidigare minskar till följd av att underleverantörer till de stora, som Ericsson, kräver att tillverkarna skall ha verksamhet i flera länder för att få vara med när det är fråga om exportaffärer till exempelvis Asien.

Sverige och Västmanland har levt på sina exportindustrier. Inom SKF, Volvo, ASEA med mera skedde utveckling och tillverkning av mer och mer avancerade produkter. Många framtagna av olika innovatörer utanför bolagen. Fortfarande sker utvecklingsarbete i Sverige. Men när vi kommer till tillverkning säger företagen - som i fallet med Calesco Foil i Kolbäck - att det är för dyrt att driva manuella arbeten i Sverige.

Här ligger lite av grundbulten i våra arbetslöshetsproblem. Vår arbetskraft är för dyr. Vad beror det på? Inte att de anställda har för mycket betalt, tvärtom. Lönerna i Sverige ligger relativt lågt jämfört med övriga Europa. Däremot är skattekostnaderna på arbetskraften mycket högre i Sverige än andra länder.

För att Du som anställd med en månadslön på 20 000 kronor skall få 100 kronor i handen efter skatt måste företaget betala ytterligare 100 kronor i skatter. Dessutom skall avtalsenliga försäkringar/pensioner betalas med ytterligare cirka 15 kronor. Totalkostnaden är alltså minst 215 kronor. Därutöver kommer kostnader för vikarier, sjuklöner med mera.

Men - tänker Du - om skatterna sänks får samhället mindre inkomster. Välfärden måste då rustas ned. Det är riktigt. Så sker faktiskt just nu och det har pågått de senaste åren. Skatteinkomsterna minskar relativt sätt. Men inte beroende på att skatterna har sänkts, utan att allt färre arbetar och betalar skatt.

Av Sveriges befolkning i arbetsför ålder mellan 19-64 år är 23-24 procent redan i dag utanför arbetsgemenskap eller studier. I numerär är de nästan 1,4 miljoner personer. Många är förtidspensionärer, andra sjukskrivna och 347 000 arbetslösa. Det säger sig självt att ju färre som bidrar med skattebetalningar, desto högre skatter måste tas ut av de andra om välfärden inte skall rustas ned.

Företagen känner redan nu att kostnaderna för arbetskraft är för hög i Sverige. Fler och fler jobb försvinner utomlands.

Effekten blir att ju mer vi höjer skattekostnaden på arbetskraften, desto färre jobb blir kvar. Det medför mindre skatteinkomster. Vårt val blir då att skära i välfärden eller att fundera på varför företagen inte anser sig ha råd med den dyra svenska arbetskraften.

Eftersom en lön runt 20 000 kronor redan är så låg att det är svårt att försörja sig på den, måste vi titta över skattekostnaden. En sänkning av löneskatten/arbetsgivareavgiften med 10 procent minskar kostnaden för företaget från 6 600 kronor till 4 600 kronor per månad. Dessa 2 000 kronor kan vara avgörande för om jobbet blir kvar.

Flyttas arbetet utomlands förlorar samhället inte bara de 6 600 kronorna utan också inkomstskatten på 6 200 kr. Eftersom a-kassan till drygt 90 procent finansieras av skatter, ökar utgifterna med ungefär 9 000 kronor om hänsyn tas till den skatt som betalas på a-kasseersättningen. Sam-hällsekonomiskt kostar det därför runt 21 000 kronor i månaden om ett jobb där inkomsten varit 20 000 per månad flyttas utomlands.

Multiplicera det med 347 000 så förstår alla att vår välfärd är hotad.

Därför måste nytänkande till. Skatterna på arbete måste sänkas. Forskning och utveckling stödjas och entreprenörerna - de som startar och driver företag - uppmuntras. Här har vi borgerliga partier konkreta förslag.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons