Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste satsa på småföretagen!

Annons

Arbetslösheten är alldeles för hög i Västerås med runt åtta procent. Vi behöver satsa på nya jobb och stärka småföretagen i Västerås och Västmanland. Hur ska vi skapa de tusentals jobb som behövs för att klara välfärden i framtiden? Vi tror att småföretagen är en viktig del för att skapa sysselsättning och framtidstro!

Miljöpartiet anser att det ska vara ett attraktivt alternativ att bli egen företagare. Människor som drivs av ett engagemang att skapa och utveckla sin verksamhet måste få de bästa förutsättningarna att göra så.

De gröna är inte nöjda med att socialdemokraterna har svårt att förstå att småföretagares administrativa börda är orimligt stor. Regelförenklingarna måste skyndas på och vi arbetar aktivt för att driva igenom förslag som minskar byråkrati och krångel. Därför är det nödvändigt att varje riksdags- och regeringsbeslut prövas ur ett småföretagarperspektiv. Sverige ska bli världsledande på regelförenkling. Nutek mäter nu hur mycket den administrativa bördan kostar svenska företag och utifrån deras mätningar ska vi sätta ett mål i nivå med de ledande länderna i världen.

Vi vill också se förbättrade kreditmöjligheter för små och medelstora företag. Miljöpartiet ser mycket positivt på de lokala kreditgarantiföreningar som växer upp på allt fler platser i Sverige. Goda möjligheter för de personer eller företag som vill satsa kapital, kunnande och engagemang till nya företagsidéer är viktigt.

Ett gott företagsklimat beror också på en flexibel och relevant arbetslagstiftning och ett aktivt jämställdhetsarbete.

Anställningsskyddet är viktigt, men det får inte vara så omgärdat av krav att arbetsgivare undviker att anställa. Då har det bästa blivit såväl arbetstagarnas och de arbetslösas fiende. I dag har vi på många arbetsplatser två klasser av anställda: de tillsvidareanställda och de övriga. De tillsvidareanställda, oftare män och oftare äldre, har tjänstepension, trygghet, löner och förmåner som den andra gruppen helt saknar. De tim-, projekt- och vikariatsanställda som ofta är unga, kvinnor och offentligt anställda har sämre löneutveckling, får sämre trygghet och sämre för-måner. Detta är ett orättvist system och ett stort problem som måste tas på allvar.

Hög miljöprestanda blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Ökad miljömedvetenhet och intresse för ekologisk hållbarhet hos allt större kundgrupper och allt fler marknader skapar efterfrågan och en global tillväxtpotential. För att underlätta för företag som vill utveckla sin gröna sida samt samordna och ge stöd inrättas nu ett centrum för miljödriven näringslivsutveckling. Vår ambition är att detta center ska fungera som en motor i utvecklingskedjan från idé till exportfärdig produkt och underlätta särskilt för små företag på väg ut på marknaden.

Sverige är ett land med stora regionala skillnader. Det innebär att vi ska skapa förutsättningar för företagande lokalt och med ett särskilt fokus på möjligheterna att driva livskraftiga företag även på landsbygden. I detta ligger förbättrade finansieringslösningar, kunskapsförsörjning och en miljövänlig infrastruktur.

Det är alltså med hjälp av ägarspridning, regelförenklingar, förbättrade kreditmöjligheter, rättvis arbetsrätt, aktiv jämställdhet, utvecklad miljöteknik, regional utveckling som vi får en grön näringslivspolitik. Detta ger såväl en konkurrenskraftig som en uthållig svensk och global produktion för framtiden.

Andreas Porswald

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons