Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi rättar till s misslyckade arbetsmarknadspolitik!

Annons

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Västmanland lyfter i ett debattinlägg flera saker i regeringens vårproposition (VLT 19/4). Vi vill här bemöta dem och tydliggöra syftet med vårpropositionen. Det är en budget som både innehåller åtgärder för fler jobb, bättre företagsklimat, bättre miljö och förbättrad integration.

Regeringen förordar rätten till arbete. Det är nämligen när fler får ett arbete att gå till, då fler känner sig behövda och delaktiga i en arbetsgemenskap som klyftorna i samhället minskar. Hur kan socialdemokraterna påstå att klyftorna i samhället ökar och orättvisorna blir större av att fler kommer i arbete? Det är under det socialdemokratiska styret som klyftorna i samhället uppstått, klyftor som regeringen satt som sin främsta uppgift att överbrygga.

Socialdemokraternas argumentation när det gäller fördelningspolitiken är rent felaktig. Faktum är också att socialdemokraterna själva genom åren lagt förslag som verkligen gynnat dem som har det allra bäst i samhället. Maxtaxan inom barnomsorgen är ett exempel, slopandet av arvs- och gåvoskatten ett annat.

Artikelförfattarna nämner avskaffandet av förmögenhetsskatten. Det förslag som lagts är i linje med regeringens jobbpolitik. Det främsta syftet med slopandet är att få mer riskvilligt kapital att stanna i Sverige. Det är kapital som gör att nya företag kan startas eller befintliga växa. Det är trots allt bara fyra länder som har kvar förmögenhetsskatten, vilket också påvisar orimligheten i att ha den kvar.

Integrationen är ytterligare ett område där socialdemokratin misslyckats kapital och som Olle Thorell, Margareta Israelsson, Sven-Erik Österberg och Pia Nilsson själva tar upp. Regeringen har valt att ta krafttag för att bryta utanförskapet, öka delaktigheten i samhället och se till att fler kommer i arbete. 3,6 miljarder kronor satsas i ett integrationspaktet för att underlätta för nyanlända. Det visar på handlingskraft och att regeringen är villig att ta itu med problemet.

Socialdemokraterna talar om ungdomsarbetslösheten, och att det inte finns några förslag som har effekt för att komma till rätta med den. En berättigad fråga i sammanhanget är då om de missat hela det ungdomspaket som presenterades i vårpropositionen? Alliansen har hela tiden, till skillnad från socialdemokraterna, valt att se ungdomsarbetslösheten som ett problem. Bättre matchning och sänkta arbetsgivaravgifter underlättar ungas inträde på arbetsmarknaden. Det är ett jobb unga människor vill ha och det är också det regeringens åtgärder kan bidra till att de får.

Även på miljöområdet genomför regeringen omfattande satsningar. En helt ny post i budgeten för en förbättrad havsmiljö har införts. Tidigare har vare sig synbara eller nämnvärda resurser anslagits för havsmiljön. Miljöbilspremien är också en tydlig morot för att få fler att välja ett miljövänligare alternativ.

Hur kan socialdemokraterna påstå att inget händer på klimatområdet när regeringen både prioriterar klimatåtgärder i trafiksektorn och havsmiljön, när miljöpolitikens budget ökar från närmare 4,6 miljarder 2006 till 4,9 miljarder 2007 och till fem miljarder 2008?

Regeringens politik är ansvarsfull och framåtsyftande. Socialdemokraterna borde inse att det är genom att få fler i arbete som vi minskar klyftorna i samhället. Det är också sådana åtgärder som återkommande förordas i vårpropositionen, inget annat.

Jörgen Johansson (c)

Agneta Berliner (Fp)

Staffan Anger (m)

Jessica Polfjärd (m)

Alliansens riksdagsledamöter från Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons