Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill inte vänta - minska lönegapet mellan könen

Luf om en könssegregerad arbetsmarknad.

Annons

Kvinnor tjänar mindre än män men gör mer av det oavlönade hemarbetet.

I juni släppte den statliga myndigheten Medlings­institutet sin rapport Löneskillnaden mellan män och kvinnor 2016. För liberala feminister var rapporten dyster läsning, kvinnor tjänar fortfarande mindre än män inom alla delar av ­arbetsmarknaden. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är i dag tolv procent enligt Medlingsinstitutet, kvinnor tjänar alltså 88 procent av mäns lön. Om man tar hänsyn till skillnad i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid minskar gapet till fyra och en halv procent, vilket utgör den så kallade oförklarade löneskillnaden.

Samtidigt kan det finnas rationella skäl till den nuvarande löneskillnaden mellan män och kvinnor. Kvinnor tar ut fler sjukdagar, arbetar mer obetalt i hemmet och tar hand om sjuka barn men framför allt är det val av yrke och arbetsgivare som avgör vår lön. Att utfallet av människors egna val är olika ­behöver inte vara fel. Förutsatt att valen är just egna, informerade och fria. Samtidigt visar historien att jämställdhet inte kommer automatiskt. Vi menar att det finns saker som kan ­göras:

En könssegregerad arbetsmarknad. Den främsta anledningen till att kvinnor tjänar mindre än män enligt Medlingsinstitutets rapport är val av yrke. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning från 2014 arbetade 61 procent av de anställda männen i privat sektor medan 72 procent av de anställda kvinnorna arbetade i offentlig sektor. Att offentlig sektor öppnats upp och numera erbjuder olika privata alternativ, är inte bara en stor frihetsreform, utan också en feministisk reform. Den gör det möjligt för kvinnor anställda i offentlig sektor att välja bland olika arbetsgivare och därigenom höja sin lön eller starta egna företag.

Det oavlönade hemarbetet. Statistik från SCB visar att kvinnor lägger fler timmar i veckan på obetalt arbetet i hemmet och mindre tid på att yrkesarbete. Hos män ser vi motsatt mönster. Som liberaler är vi skeptiska till att politiker petar i människors vardag, men att ge ökade möjligheter för föräldrar att kombinera jobb och familjeliv ser vi som rimligt. Därför är RUT-avdraget en viktig reform, som bör utvecklas så fler familjer erbjuds möjlighet att få hjälp med hushållsarbetet och därigenom bidra till fler jämställda ­familjer. En annan viktig del är den svenska föräldraförsäkringen. Denna kännetecknas dock av ett skevt uttag, år 2013 tog männen ut 25 procent av dagarna medan kvinnorna tog ut resterande 75 procent. Föräldraförsäkringen bör således ­individualiseras. Staten har ingen skyldighet att subventionera ett ojämställt uttag.

Kvinnors arbetsvillkor. Enligt Folkhälsomyndigheten lider kvinnor i högre grad än män av psykisk ohälsa. Långvarig stress är ofta en bakomliggande orsak. Kvinnor sjukskriver sig följaktligen mer frekvent, på grund av psykisk ohälsa såväl som av andra skäl, än män. En orsak kan vara att kvinnor generellt lägger ner mer tid än män på obetalt arbete i hemmet. Det är emellertid inte bara i hemmet som stressen uppstår. Inom många kvinnodominerade yrken är arbetsbelastningen hög. Vårt moderparti Liberalerna har föreslagit att tjänsten som vårdbiträde återinförs. De skulle kunna utföra enklare arbetsuppgifter, vara ett bra steg in på ­arbetsmarknaden för må-nga nyanlända och samtidigt avlasta sjuksköterskor.

Som liberaler betonar vi hög grad individuell frihet och har som utgångspunkt att människan ska få göra egna val. Samtidigt inser vi som feminister att historien är full av tillfällen när politiker har behövt påskynda samhällsutveckling. Jämställdhet kommer kanske av sig själv tids nog, men vi har varken tid eller lust att vänta på detta.

Robin Nyman, ordförande Liberala ungdomsförbundets ekonomisk-politiska arbetsgrupp Gabriella Toftered, ledamot Liberala ungdomsförbundets ekonomisk-politiska arbetsgrupp Hannes Rudsäter, ledamot Liberala ungdomsförbundets ekonomisk-politiska arbetsgrupp Theo Hallencreutz, ordförande Liberala ungdomsförbundet Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons