Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt att läsa mer än regelverket!

Annons

Direktör Per Nilsson och Mikael Helmin, chef för Renhållningsverkets kundservice i Västerås, skriver den 22 oktober att jag bara stöder mig på några få paragrafer i miljöbalken. Det är helt riktigt. Jag har gjort på samma sätt som länsstyrelsen i Halland och hänvisat till endast de aktuella paragraferna då de befriat en lantbrukare från kravet på sophämtning. Hallands länsstyrelse lutar sig, förutom på de paragrafer jag nämnt, dessutom mot flera domar i Miljööverdomstolen samt av-fallsförordningen och producentansvaret. Vilka paragrafer och domslut är det som ni tjänstemän vill åberopa, som strider mot Hallands läns bedömning?

Jag vädjar till majoriteten och då främst till dess ordförande i renhållningsnämnden Gunila Rickman att studera miljöbalken med dess förarbeten, Avfallsförordningen samt de domar som avgjorts i miljödomstolarna och Miljööverdomstolen. Därefter kan och bör vi skriva om "Renhållningsordning för Västerås kommun".

Redan i våras föreslog jag att vi skulle ta del av gällande rättspraxis innan vi skrev om ren-hållningsordningen. Ordförande Gunila Rickman och övriga socialdemokrater ansåg då som nu, att det inte var och är nödvändigt att ta hänsyn till domstolarnas domar. Följden är att vi fått en renhållningsordning, som inte överensstämmer med lagen och gällande rättspraxis. Dessutom tolkar kommunstyrelsen och stadsjuristen renhållningsordningen för Västerås på ett sätt som helt avviker från renhållningsstyrelsens tolkning av samma dokument.

Det är glädjande att Renhållningsverkets tjänstemän nämner, att det går att få en total be-frielse från sophämtning efter ansökan hos miljö- och hälso-skyddsnämnden. Jag hoppas att miljö- och hälsoskyddsnämnden studerar miljöbalken med dess förarbeten samt gällande miljödomar noggrant innan de utövar sin myndighetsutövning.

Enligt renhållningsordningen och avfallstaxan i Västerås skall fastighetsägaren betala en fast avgift på 820 kronor om året trots att fastigheten är obebodd och inget beboeligt hus finns på fastigheten. En fastighetsägare har klagat på denna avgift hos renhållningsstyrelsen, men renhållningsstyrelsen framhärdar och anser sig ha rätt att ta ut denna "skatt". Ärendet ligger nu hos länsstyrelsen för prövning, då fastighetsägaren inte accepterar denna godtyckliga avgift.

Gunnar Björklund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons