Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt med nöjda omsorgsresenärer

Annons

"Anpassa färdtjänsten" är rubriken på ett debattinlägg av Roger Haddad (fp) i VLT den 19 december. Där skriver han bland annat att den så kallade minutregeln inom färdtjänstens omsorgsresor bör avskaffas omgående eftersom den inte tar hänsyn till behoven hos de funktionshindrade.

När vi planerat för färdtjänsten har vi haft fokus på behoven hos de funktionshindrade. Ekonomiska hänsyn har varit en faktor men inte den styrande. Några av de hänsyn vi tagit är:

- Det samordnade transportupplägget för omsorgs- och särskoleresorna bygger på att resorna sker med linjeupplägg med fasta hämtnings- och lämningstider. Den kontinuitet som fasta regelbundna tider innebär är efterfrågad för många av dessa resenärer.

- Systemet ger en lägre kostnad än i ett rent taxiupplägg. Kommunen har enbart en viss summa pengar avsatta för att funktionshindrade ska kunna delta i undervisning och omsorgsverksamhet. Behöver vi betala mindre till transportföretagen blir det mera pengar över till kärnverksamheterna.

- Minutregeln innebär att färdtjänsten åker iväg efter en minut om den funktionshindrade inte är på plats i tid. Regeln infördes för att minska tidsförlusterna för resenärerna.

- Men teknik- och idrottsförvaltningens bild av bristerna är inte att resenärerna har problem att passa den tid de fått för sin hämtning. Huvudproblemet är i stället att transportören ibland missar hämtningar och/eller kommer för sent.

Som jag ser det är det angeläget att våra resenärer är nöjda. En viktig grund för detta är att resenärerna kan komma i tid till och från verksamheterna. Blir passningstiden längre kommer restiderna att förlängas.

Om exempelvis sju resenärer ska åka och alla är 5 minuter försenade så får den sista resenären en försening på 30 minuter. Det som kan verka betydelselöst för den enskilda individen kan spela en väldigt stor negativ roll för kollektivet.

Jag är dock medveten om att transportsystemet inte alltid fungerar som det är tänkt. För att komma tillrätta med dessa brister har teknik- och idrottsförvaltningen bland annat arbetat fram riktlinjer som tydligt lägger fast servicegrad och rutiner för transporterna och gör dessa kända av alla som berörs av transporterna.

Extra resurser satsas även på genomgång av de individuella medicinska förutsättningarna för linjeupplägget, samt på att förbättra rutinerna i övrigt kring transporterna. Därtill har vi nu kommit i ett läge då vi ser över själva avtalet med vår entreprenör. Att uppnå rätt kvalitet för dessa transporter är ett prioriterat mål och vi utesluter inga alternativ för hur avtalet ska hanteras.

De synpunkter som förts fram av Roger Haddad och andra tar vi med oss i arbetet med att förbättra färdtjänstens omsorgsresor.

Tommy Levinsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons