Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vilbaste (mp): Även handeln bör vara långsiktigt hållbar

Annons

Kristdemokraterna, genom Eric Söderberg och Maria Lindelöf, kommer med några intressanta tankar runt externa köpcentra i sitt inlägg den 30 juni.

Vi i miljöpartiet de gröna tycker liksom kristdemokraterna i sin artikel att det vore bra om man kunde använda ytorna mer effektivt och bygga externhandeln på höjden samt P-hus istället för utbredda parkeringar i markplan. Även bostäder tycker vi är värt att pröva blandat med eller ovanpå externhandeln om man klarar de miljökrav för bostäder som finns för buller och luft med mera.

Att underlätta för de som inte har bil att ta sig med kollektivtrafik och cykel till externa köpcentra och även förflytta sig inom dessa områden är givetvis viktigt.

Bygger man bostäder får handelsområdena även en annan karaktär med behov av kollektivtrafik, parkytor etcetera. Även dagligvaruhandel blir då mer motiverad i dessa områden.

En rapport som gjorts av Trivector och Handelns utredningsinstitut på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne slår fast att de externa handelsplatserna leder till att transporterna ökar.

Västerås stads miljöprogram har som ett av inriktningsmålen att "utsläpp av koldioxid från transportsektorn ska minska".

Frågan är dock hur hållbart det är att bygga alltmer handel i stadens utkanter och speciellt då dagligvaruhandel. Att viss typ av handel som möbelhandel och byggvaruhandel kan passa att ligga i stadens handels- eller industriområden varav en del är belägna i stadens ytterkanter är förståeligt.

Det senaste årets fokus på klimatfrågan med rapporter från FNs klimatpanel ger slutsatserna att det är dags nu att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser där koldioxid är den största källan. Användningen av fossila bränslen som olja och kol måste därför minska.

Vi har en handelspolicy i Västerås från år 2000. Där står angående den externa handeln att det ska vara stark restriktivitet mot ny handel med dagligvaror i dessa områden. Det står även att för ny etablering av handel med urvalsvaror som kläder och skor gäller också stark restriktivitet i den externa handeln. Detta för att skydda handel i bostadsområdena och i city. Vi i miljöpartiet tycker denna inriktning i handelspolicyn är bra och vi hoppas att kristdemokraterna stödjer dessa intentioner när det blir dags för nya beslut i handelsfrågor.

Även fastighetsägare som satsar på fastigheter för handel och handeln själv bör ju ta sitt ansvar för att bygga det hållbara samhället och bidra till en minskning av transportbehovet och koldioxidutsläppen i samhället.

Ska vi få ner bilberoendet och transportarbetet i samhället anser vi i miljöpartiet att vi bör planera samhället för att minimera transportbehovet. För våra dagliga behov behövs därför bra service med dagligvaruhandel, speciellt livsmedel, där människor bor.

Mikael Vilbaste (mp)

Vice ordförande i byggnadsnämnden i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons