Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill miljöpartiet dränka Köping och Arboga?

Annons

Frågan i rubriken kan synas märklig men skulle kunna bli den yttersta konsekvensen om miljöpartiet fick igenom sin politik vad gäller småskalig vattenkraft.

För att gå med på först höstbudgeten och senare vårbudgeten, har miljöpartiet krävt att småskalig vattenkraft skall kastas ut från elcertifikatsystemet, ett stödsystem som skall främja förnybar elproduktion.

Miljöpartiets motiv för att med ekonomiska styrmedel försöka slå ut småskalig vattenkraft, så att driften läggs ner och dammarna rivs, uppges vara att man vill öka den biologiska mångfalden i rinnande vatten. Några ekonomiska eller andra miljömässiga hänsyn till effekterna av sin politik tar man inte.

Vi börjar med att granska de miljömässiga effekterna av att göra driften av små vattenkraftverk olönsam så att de stängs av. Med dammen kvar blir effekten på biologisk mångfald närmast försumbar. Om man river kraftverket och dammen och låter vattnet strömma fritt påverkas den biologiska mångfalden både negativt och positivt.

Eftersom dammen kan ha funnits i hundratals år finns det ett stabilt ekosystem utvecklat som plötsligt skulle förändras. Tidigare våtmarker som underhållits av dammen skulle försvinna och nya bildas nedströms genom översvämningar. Dammen har också ofta fungerat som ortens enda badsjö och vattenspegel. Lokalt pågår en dammstrid i Hallstahammar där ägaren vill riva en för kraftproduktionen överflödig damm mitt i samhället, vilket ortsbefolkningen kraftigt protesterar emot. Så skulle det bli på de flesta håll om det kommer förslag om att riva dammar.

Om miljöpartiet lyckas med sin ambition att med ekonomiska styrmedel slå ut småskalig vattenkraft för att eventuellt få en högst tvivelaktig ökad biologisk mångfald och riva befintliga dammar längs Arbogaån och Hedströmmen, skulle de ekonomiska följderna bli dramatiska. I Arboga skulle man tvingas bygga höga skyddsvallar längs ån genom staden och längs stränderna, och om Hedströmmen släpptes helt fri skulle man antingen tvingas bygga skyddsvallar längs hela det nedre loppet eller acceptera stora översvämningar likt den som skedde våren 1977.

Ekonomiskt skulle konsekvenserna bli mycket stora. För det kommunägda företaget Mälarenergi som tidigare ägde 24 små vattenkraftverk, nu ännu fler, skulle uteblivna intäkter och eventuell senare nedläggning ge kapitalförluster på hundratals miljoner kronor. Västerås har tillsammans med ett tjugotal andra kommuner som äger vattenkraft protesterat mycket kraftigt mot miljöpartiets tilltag att generellt slå mot småskalig vattenkraft och utpeka samtliga ägare som miljöbovar som skall klämmas åt.

I ett läge där vi har oljekris och problem med växthuseffekten, är produktion av ren el även i småskaliga vattenkraftverk värdefull och den eventuella vinsten i ökad biologisk mångfald skall vägas mot stora miljöförluster på andra håll samt kostnaderna. Nu producerar småskalig vattenkraft 1,8 terrawattimmar, TWh, per år. Att bygga ny vindkraft för att ersätta det produktionsbortfallet skulle kosta 9 miljarder kronor. Det troliga är dock att bortfallet i ett första skede skulle ersättas med fossilkraft med stark negativ miljöpåverkan.

När regeringen lade fram sin nya proposition om elcertifikat den 22 mars i år, stödd av vänsterpartiet och centerpartiet, fanns det inte med några förslag om att kasta ut småskalig vattenkraft. Inget av de tre partierna i energiuppgörelsen vill det, utan inser det oförnuftiga i förslaget och särskilt centerpartiet har med kraft motsatt sig det. Men miljöpartiet ger sig inte.

För att gå med på vårbudgeten har man åter fått med attacken mot småskalig vattenkraft. Med sin attack motverkar miljöpartiet både god miljö och sund energipolitik. Miljöpartiets energi- och miljöpolitik och särskilt synen på småskalig vattenkraft berör oss i Västmanland i högsta grad.

I Sverige finns cirka 40 000 forsar och vid cirka 2 000 av dem finns kraftverk. Dessutom finns cirka 2 000 dammar där det funnits anläggningar för småskalig elproduktion eller för att utvinna kraft till kvarnar och sågverk. Cirka 36 000 forsar strömmar fritt.

Sero, Sveriges energiföreningars riksorganisation, anser att i stället för att slå mot alla småkraftverk kan man, om man upptäcker att något kraftverk väsentligt skadar den biologiska mångfalden i ett vattendrag, ompröva gällande vattendom för just det kraftverket och rätta till problem genom ändrade driftvillkor.

Olof Karlsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons