Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill vi ha abortturism?

Annons

Birgitta Ohlsson för många gånger med rättmätighet och rätta kvinnors talan. I VLT den 26 oktober menar vi emellertid att det finns en hel del invändningar att göra mot de slutsatser hon har dragit i abortfrågan.

Hennes upprördhet över att många av världens kvinnor (och män) saknar preventivmedel för att begränsa sitt barnafödande har vi inte svårt att dela men när hon finner det upprörande att inte svenska gynekologer, sjuksköterskor och annan vårdpersonal används för abortsökande utländska kvinnor håller vi inte längre med.

Vi undrar om Birgitta Ohlsson inser att även om detta bekostas av kvinnorna själva medför det att operations- och vårdutrymme kommer att krävas som redan är begränsat för ytterst angelägen verksamhet såsom gynekologisk cancerkirurgi. Det verkar heller inte bekymra henne att antalet årliga aborter i Sverige redan omfattar 33 000-34 000. Med ett årligt födelsetal på knappt 100 000 innebär det att cirka var fjärde graviditet avbryts med en abort i Sverige.

Vår erfarenhet och uppfattning är att en abort innebär ett etiskt dilemma som våra gynekologer redan i sin dagliga verksamhet brottas med och där blivande gynekologer under utbildning många gånger upplever detta som ytterst påfrestande. Att lägga ytterligare sten på denna börda genom att ålägga dem att genomföra aborter på utländska kvinnor som har köpt sig detta menar vi är felaktigt och vittnar inte direkt om någon förståelse för vårdpersonalens villkor.

Bland det mest förvånande i Birgitta Ohlssons artikel är att hon även tycks indignerad över att budskap om avhållsamhet förekommer i östeuropeiska skolor. Att exempelvis till en högstadieklass tala om att vänta, avhålla sig och kanske även om trohet finner inte vi särskilt upprörande. Snarare saknas sådana ideal många gånger från vuxenvärlden i ett mediebrus med ett helt annat budskap, med pornografin som det mest flagranta exemplet. I bästa fall kunde detta bidra till en minskning av det oroande stora antalet tonårsaborter.

I ljuset av tredje världens hiv/aids- situation blir denna indignation än mer förvånande. Ett av få länder i Afrika som har lyckats bromsa och begränsa sin hiv-epidemi är Uganda, genom att myndigheterna tillsammans med kyrkor har spridit sådana ideal hand i hand med nödvändig upplysning. Metoden är också godtagen av Världshäsloorganisationen WHO som välfungerande för Uganda och benämns ABC = Abstinence Being faithful Condoms.

Birgitta Ohlsson förefaller nöjd med abortsituationen i Sverige. Själva menar vi att det kunde vara på sin plats med större eftertanke inför densamma innan vi bedriver export av en verksamhet där andra länder finner de etiska frågeställningarna kring abort svårare än vad Birgitta Ohlsson ger intryck av att göra.

Mattias Åberg

Johanna Kuisma

Lennart Klaar

Pia Hejneborg

Cecilia Larsson

Birgitta Ohlsson svarar:

Jag instämmer med de engagerade skribenterna att frågan om vem som ska finansiera utländska medborgares vård inte är enkel. Men ett första steg kan vi enkelt ta, det vill säga att abort ska behandlas som vilken annan sjukvård som helst. Det vill säga om patienten vill betala så låt dem köpa behandlingen.

Det är ju märkligt att det går att köpa avancerade operationer i Sverige som utlänning, men inte att få tillgång till abortpiller. Till och med i konservative George W Bushs USA kan en utländsk kvinna köpa en fri abort. Sverige borde väl inte vara sämre än Bush vad gäller kvinnors valfrihet?

Vad gäller hiv-prevention och sexualupplysning har jag efter ett tiotal resor till hårt aids-drabbade länder sett att det inte går att bara predika avhållsamhet för att minska spridningen. Även om många sympatiserar med trohetsbudskapet så är det ett krasst faktum att vuxna och ungdomar har sex ändå, vare sig sedlighetsförkunnare vill det eller inte.

Därför är det bäst att det också finns information i skolor världen över om hur man skyddar sig med kondom, respekterar sin partner sexuellt och skapar öppenhet kring frågor som rör relationer. ABC-metoden går ju ut på att förespråka både kondomanvändande, trohet mot partner och avhållsamhet beroende vad som passar den enskilde individen allra bäst - inte att säga att avstå från sex är det enda alternativet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons