Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Villaförening: Avskaffa tomträttsinstitutet!

Tomträttsinstitutet infördes 1907 på höger­mannen Arvid Lindmans tid.

Annons

Institutet hade till en början socialpolitiska syften.

Det gällde att ge den växande industriarbetarbefolkningen drägliga bostäder. På senare tid har politiker i tomträttskommunerna förvandlat institutet till ett rent beskattningsinstrument.

Tomträttsinstitutet är idag föråldrat och missbrukat och måste därför avskaffas. Vill partierna driva en socialt inriktad bostadspolitik finns andra metoder och medel att tillgå.

Att institutet, som det tillämpas idag, slår hårt mot mindre bemedlade och värnlösa tomträttsinnehavare framgår tydligt av debattartiklar och insändare den senaste tiden.

Det kan vara svårt för utomstående att förstå all sifferexercis i enskilda fall. Låt oss därför se på relationerna mellan några adekvata nyckeltal. Konsumentprisindex, KPI, är ett bra mått på vanligt folks betalförmåga. Från 1962, då Tunbyområdet bebyggdes med småhus, till 2007 har KPI ökat tio gånger.

Under perioden har småhusens taxerade byggnadsvärde ökat mellan 10 och 15 gånger. Byggnadstaxeringen följer således i stort sett KPI. Marktaxeringen har i de flesta fall ökat mer än 100 gånger. Vid taxeringen för 2009 är tomten nästan lika mycket värd som byggnaden.

1962 var tomtens taxering endast tio procent av fastighetens totala taxering. Tomter på Tunbyområdet är nu taxerade till mellan 600 000 kronor och 900 000 kronor. Varför denna

utveckling?

På grund av taxeringsvansinnet sitter kommunerna med stora fiktiva kapital med dålig förräntning. 2007 utgjorde (för Västerås del) avgälderna två procent av det totala taxeringsvärdet för småhus med tomträtt. För Göteborgs del är troligen avkastningen omkring en procent.

Varför laborerar kommunerna med låtsaspengar? Kan kommunerna lösgöra det fiktiva kapitalet? Knappast! Hallstahammars kommun gör dock ett försök genom att sänka friköpspriset räknat från 2006 års taxering. Det kan kanske lyckas om kommunen är beredd att samarbeta med villaägarna.

I Västerås har socialdemokraterna reserverat sig i fastighetsnämnden mot majoritetens förslag till friköpspris. Sannolikt tycker de att friköpspriset är för högt.

De vill väl solidariskt stödja tomträttsinnehavarna och därigenom möjliggöra ett friköp i stor skala. Det fiktiva kommunala kapitalet kan då frigöras till sitt verkliga värde och användas för kommunens bostadsförsörjning.

Socialdemokraterna är välkomna att samarbeta med Villaägarnas riksförbund för ett bättre Västerås.

Ivan Öberg

Vega-Tunby-Iggeby villaförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons