Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraften ger inte mycket

Annons

Göran Persson nämnde vindkraften i tv:s partiledarutfrågning men utelämnade en hel del klargöranden. Den stora frågan är " varför satsar Vattenfall på kontinenten, när problemen sedan lång tid funnits i Sverige"?

Elmarknadenär ett gammalt svenskt trumfkort som har spelats bort. I ett slags försvar till fadäsen anges att stora vindkraftsutbyggnader pågår, här avses cirka 200 vindkraftverk (Lillgrund och Kriegers Flak). Tyvärr ger dessa utbyggnader endast ett tillskott på knappa en procent av Sveriges totala elbehov.

Sverige importerar el vintertid, enligt IVA:s branschutredning fordras ett eltillskott på 26 procent för att garantera en säker tillgång på el under hela året. För detta fordras 6 000 havsbaserade vindkraftverk, vid nedläggning av kärnkraften fordras ytterligare 11 000 (Vindkraftutredningen SOU 1999:75). Det vill säga totalt 17 000 vindkraftverk med förhoppningen att det blåser när det är kallt. Detta är inte realistiskt.

Vattenfall, Eon och Fortum äger tillsammans 90 procent av de svenska kraftverken. Dessa leverantörer kan se fram emot en vinstpotential på mer än 60 miljarder i år. De producerar billig ren el men tar betalt enligt prisnivå för smutsig dyr kraft. Det är det dyrast förekommande kraftslaget (för närvarande kolkraften) som sätter priserna. Detta förhållande ger de gigantiska vinsterna. Fortum och Eon är utlandsägda och det blir Vattenfall som får ta det svenska politiska och sociala ansvaret, styrelsen tillsättes av regeringen.

Det är alltså den smutsiga kraften som måste byggas bort och hög självförsörjningsgrad måste säkras, men vad gör då regeringen/Vattenfall ?

Redan 1980 vid folkomröstningen stod det klart att Sverige skulle få problem med den framtida energiförsörjningen, med en sådan vetskap ifrågasättes Vattenfalls stora satsningar på kontinenten och ringa satsning i Sverige.Vattenfall investerar på kontinenten med vår rena kraft som största inkomstkälla, flyttar samhällen, bryter brunkol, driver fyra stycken kolkraftverk som är listade hos Världsnaturfonden som smutsiga när det gäller växthusgasen koldioxid. Vattenfall sysselsätter 24 000 personer på kontinenten och 8 000 i Sverige. Nu siktar Vattenfall på Holland och på utbyggnader i Polen. Sverige dräneras på kapital, ägande och jobb. Delar av svensk basindustri kommer att köpa kärnkraft från Ryssland, tyvärr blir överföringen inte klar förrän tidigast 2009.

Ett mer attraktivt alternativ måste vara att komplettera befintliga fjärrvärmeverk med turbin och generator för samtida produktion av el, en så kallad ombyggnad till kraftvärme. Av de 160 potentiella fjärrvärmeverk som finns i Sverige, utnyttjar endast 40 denna möjlighet. Det är alltså 120 fjärrvärmeverk som borde byggas om till kraftvärme, detta ger ett stort eltillskott, biobränslet som kommer att användas subventioneras av elcertifikaten.

Sådan ombyggnad kan tränga undan den dyra fossilkraften. Varför är detta inte genomfört för länge sedan?

Junilistan föreslår ny folkomröstning om kärnkraften utan att ta ställning till för eller emot. Det får väljarna avgöra. Nu råder andra förutsättningar än vid omröstningen 1980, till exempel växthusgaser har blivit ett allt mer hotande problem. Dessutom byggs det 30 nya kärnkraftsreaktorer runt om i världen, bland annat en reaktor i Finland. Den debatt som föregår en omröstning är nyttig, ett antal frågetecken rätas ut och vi kommer att erhålla en tydlig långsiktig energipolitik.

Låt svenska folkets Vattenfall avveckla sina miljöförstörande engagemang utanför Sverige och koncentrera sig på uppgiften att förse svenska folket med hög självförsörjningsgrad samt billig och miljövänlig el. Ett lands jobb, välstånd och energitillgång hänger tätt samman.

Tord Wiklund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons