Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftverken skövlar vår natur

Annons
Ifrågasatta. Är satsningen på kraftig vindkraftsutbyggnad  onödig? Foto: TT

Vi återkommer ständigt till två grundproblem. Det ena handlar om att försöka förstå varför vi satsar på vindkraft. Det andra handlar om är vad vi kan göra istället.

I våra försök att förstå måste vi veta vad som rör sig i våra politikers huvuden. Hur skall vi kunna påverka politikerna så att den ohämmade skövlingen av vår natur upphör?

En väg är att hela tiden lägga fram fakta, vilket tyvärr kräver enormt tålamod. Idag ges massivt stöd för att rädda vindkraften undan ett sammanbrott och det gigantiska och smärtsamma uppvaknandet verkar ta lång tid.

När skall politikerna inse att vindkraftssatsningen bland annat leder till ett gasberoende?

Vi behöver ett nationellt uppvaknande som sätter rimliga gränser för exploatörernas framfart med vindkraftsinstallationer. Kortsiktiga vinst-intressen och arbetstillfällen i några år får inte gå före kommande generationers rätt till en siktfri och bullerfri miljö.

Dagens alltför många okunniga politiker satsar miljarder kronor på helt meningslös ojämn elproduktion med vindsnurror. Okunskapen ligger i att man inte förstår att vi inte minskar några utsläpp i Sverige, men förstör miljön med öppna landskap, hotar djurlivet och nattsömnen och driver upp energi-priserna (inklusive nät-avgifter) på marknaden

Samma politiker planerar att lägga ner halva landets elproduktion utan att ha en realistisk uppfattning om hur de skall kunna ersätta den.

På liknande grunder har man beslutat att om halvannat decennium skall landets fordonsflotta drivas helt utan fossila drivmedel.

Varför sker detta med vindkraftens obegränsade skövling av vår natur? Är våra politiker verkligen så okunniga eller är det taktiska skäl om marginalväljarna som styr? Bygger det på att marginalväljarna inte heller har kunskap i ämnet?

Hur kan det komma sig att oanade opinionsstormar kan mobiliseras bara för att hindra en trädfällning? Före alla tjänstemäns nitiska tolkning av en regerings föresatser måste det finnas en demokratisk lyhördhet och respekt för den enskilda individens åsikter. Det blir förödande om ansvariga och beslutsfattare inte lyssnar (vindkraften hörs dock) eller inte ens bryr sig.

Det är bara med hjälp av mutor i form av bygde-penning som lokal- befolkningen ger med sig

Vem har rätt att stjäla horisonten? De snurrande rotorbladen på sina piedestaler berövar oss landskapsbilden. Vem har rätt att monopolisera den visuella allemansrätten?

Vi har haft omfattande debatter om våra orörda älvar. Här är det en självklarhet att bevara den miljön, trots att vattenkraften är en utmärkt förnybar energikälla.

Låt oss därför visa hur det faktiskt ligger till. I den verkliga världen.

Det återspeglas i att Sverige exporterar el framför allt när det blåser. Vindkraften levererar ju beroende på vinden och inte efter behovet, så det elöverskott som Sverige exporterar uppstår till största delen som en konsekvens av vindkraften.

Sveriges elkonsumenter subventionerar vindkraften via sina elräkningar, baserat på elcertifikat-systemet.

Under år 2013 var subventionen omkring 2 miljarder kronor, räknat på 10 TWh vindel och ett pris på elcertifikaten på 20 öre/kWh.

Är det verkligen vad de svenska politikerna tänkt sig? Har de informerat sina väljare om att de subventionerar elförsörjningen i utlandet med så stora belopp?

Reducerar vindkraften koldioxidutsläppen i Sverige?

• Nej.

Råder brist på egenproducerad elektricitet i Sverige?

• Nej.

Ökar vindkraften den förnybara energins andel?

• Ja, men den är inte enda alternativet.

Är vindkraften dyr?

• Ja, subventioner behövs

Bidrar vindkraften till effektreserven?

• Endast marginellt.

Ger vindkraften tilläggskostnader?

• Ja, och de är betydande.

Är 10 TWh vindkraft tillräckligt för att uppnå EU:s krav?

• Ja mer än väl!

Satsa istället på transportsektorn där utsläppen finns!

Harry Frank Kungliga Vetenskapsakademien

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons