Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vinst ger bättre valuta för skattepengar

Det har blivit en av vänsterns viktigaste frågor, om det skall vara tillåtet för ägarna till privata företag att ta ut vinster ur sina företag om de driver en skola eller på annat sätt är verksamma inom den offentligt finansierade välfärdssektorn.

Annons
Fel fokus. Slår kritiken av vinstdrivande välfärdsföretag som Capio fel?

Vänstern menar att om en verksamhet drivs i vinstsyfte så är vinstmålet överordnat alla andra mål som kan finnas i företaget. Den som äger en skola levererar dålig undervisning och den som äger ett vårdföretag vanvårdar de människor som är omhändertagna i institutionen om det kan bidra till att öka vinsten.

Vänstern gör anspråk på att vara mera soli- darisk och värna mera om de svaga i samhället än allianspartierna, bland annat genom att demonstrativt visa sin avsky för vinster och uttrycka sina höga tankar om hur oegennytta och solidaritet på ett naturligt sätt kan utvecklas i offentliga eller andra inte vinstgivande kollektivt ägda institutioner.

Vänstern menar att när en människa bestämmer sig för att starta ett eget företag för att förverkliga en produktidé och för att försörja sig och i framtiden i bästa fall göra vinst så har hen också underordnat sig en personlig utveckling som innebär att hen förvandlas från att vara en ansvarskännande och empatisk person till att bli egoistisk, självisk och hänsynslös. Den människa däremot som arbetar i en offentligt ägd institution utvecklar lätt sina bästa personliga egenskaper och sköter sitt arbete med empati och solidaritet.

Därför blir också vänsterns bedömning olika om det sker vanvård eller övergrepp i en institution. Är det fråga om ett privat företag så beror van- vården eller övergreppet på girighet och hänsyns-löshet som är en direkt följd av vinstmotivet. Men om samma sak sker i en icke vinstgivande institution så beror det på misstag eller olyckliga omständigheter som till exempel alltför dålig medelstilldelning.

Hur många entreprenörer, som är stolta över vad de åstadkommer och den nytta de gör för samhället och som arbetar dag och natt för att förfina sin produkt och säkra tryggheten för sina anställda, känner sig träffade av vänsterns påstående att de är beredda att svälja sin yrkesstolthet och ta till alla medel för att maximera vinsten?

Hur kan vänstern hoppas på att företagen villigt skall ta sitt samhällsansvar och lojalt bidra till sysselsättning och samhälls- utvecklingen om företagarna vet att de betraktas som hänsynslösa banditer som är beredda att gå över lik för att maximera sin vinst? Kanske är vinsten som företagaren tar ur företaget i allmänhet en konsekvens av en nödvändig kostnadseffektivitet för att företaget skall kunna leverera tjänster av högsta kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Samma drivkraft kanske inte finns lika tydligt i den offentligt drivna institutionen, som inte är konkurrensutsatt.

De pengar som företagaren tar ut i vinst kan därför försvinna i form av ineffektivitet i den offentliga institutionen och kommer alls inte eleverna eller vårdtagarna till del.

Vänstern lägger ned mycket ansträngningar på att låta som de allra hyggligaste och mest empatiska och solidariska av alla politiska rörelser, men den ensidiga människosynen och schablonmässiga analysen av samhälls- problemen och deras orsaker gör det omöjligt för dem att skapa det goda samhälle för medborgarna, starka och sårbara, som de gärna skulle vilja.

Harald Linton Folkpartiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons